ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ

Ο ΙΑΤΡΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΑΡΘΡΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

VIDEOS

ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

Ποια είναι τα στάδια της εξωσωματικής γονιμοποίησης;

Η εξωσωματική γονιμοποίηση είναι η αποτελεσματικότερη μέθοδος υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, που διαθέτουμε.

Η μέθοδος αυτή χωρίζεται σε 5 βασικά στάδια:

•    Τη διέγερση των ωοθηκών – Στο στάδιο αυτό χορηγούμε στη γυναίκα φαρμακευτικά (ορμονικά κατά κύριο λόγο) σκευάσματα προκειμένου οι ωοθήκες της να «υποχρεωθούν» να παράγουν το μέγιστο δυνατό αριθμό ωαρίων.

•    Την ωοληψία – Πρόκειται για μία απλή επέμβαση, δια της οποίας συλλέγουμε τα παραχθέντα από τις ωοθήκες ωάρια.

•    Τη γονιμοποίηση των ωαρίων – Το στάδιο αυτό πραγματοποιείται στο εργαστήριο από ειδικούς επιστήμονες, τους εμβρυολόγους, οι οποίοι συνήθως χρησιμοποιούν τη μέθοδο της  ενδοκυτοπλασμικής έγχυσης σπέρματος (ICSI- Intracytoplasmic sperm injection).

•    Την καλλιέργεια των εμβρύων – Πρόκειται για το στάδιο της εξωσωματικής γονιμοποίησης, το οποίο αποτελεί και το αντικείμενο του παρόντος πονήματος. Στο στάδιο αυτό τα έμβρυα, που προκύπτουν από τη γονιμοποίηση των ωαρίων καλλιεργούνται σε ειδικές συνθήκες στο εργαστήριο.

•    Την εμβρυομεταφορά – Είναι και το «τελικό» στάδιο μίας προσπάθειας εξωσωματικής γονιμοποίησης, κατά το οποίο ο ιατρός «μεταφέρει» ένα με δύο (συνήθως) έμβρυα στη μήτρα, προκειμένου αυτά να εμφυτευθούν εκεί και να αναπτυχθούν.

Η κατάψυξη εμβρύων δεν είναι μία «νέα» και «πειραματική» διαδικασία…

Καταρχήν, ο «επίσημος» ιατρικός όρος, που χρησιμοποιούμε για την κατάψυξη εμβρύων είναι «κρυοσυντήρηση».

Η πρώτη φορά, που επιστήμονες κατέψυξαν έμβρυο ανάγεται στο μακρινό 1972. Τότε ανακοινώθηκε η κατάψυξη εμβρύων από ποντίκι. Το επόμενο έτος μάλιστα γεννήθηκε και το πρώτο μοσχαράκι, το οποίο προήλθε από την μεταφορά στη μήτρα αγελάδας κατεψυγμένου εμβρύου.

Η πρώτη εγκυμοσύνη προερχόμενη από κατεψυγμένο έμβρυο επετεύχθη σε άνθρωπο το 1983. Η εγκυμοσύνη αυτή όμως δεν κατέληξε σε τοκετό, καθότι το κύημα απεβλήθη στις 24 εβδομάδες κύησης, λόγω χοριοαμνιονίτιδος (μικροβιακής λοίμωξης στο αμνιακό υγρό και στις μεμβράνες, που περιβάλλουν το έμβρυο).

Τι είναι η εμβρυομεταφορά;

Η διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης «χωρίζεται» σχηματικά στα παρακάτω στάδια:

•    διέγερση των ωοθηκών (δίδονται ορμονικά σκευάσματα, προκειμένου οι ωοθήκες να «υποχρεωθούν» να παράγουν το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό ωρίμων ωαρίων)

•    ωοληψία (ονομάζεται η απλή επέμβαση, δια της οποίας ο ιατρός «συλλέγει» τα παραχθέντα από τις ωοθήκες ωάρια)

•    γονιμοποίηση των ωαρίων στο εργαστήριο με το σπέρμα του άνδρα

•   καλλιέργεια των εμβρύων (τα έμβρυα, που προκύπτουν από τα γονιμοποιημένα ωάρια, αναπτύσσονται ελεγχόμενα σε συνθήκες εργαστηρίου)

•    εμβρυομεταφορά (τα έμβρυα μεταφέρονται στην ενδομητρική κοιλότητα και αφήνονται να εμφυτευθούν και να αναπτυχθούν)

Τι είναι η εμβρυομεταφορά;

Η διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης «χωρίζεται» σχηματικά στα παρακάτω στάδια:

•    διέγερση των ωοθηκών (δίδονται ορμονικά σκευάσματα, προκειμένου οι ωοθήκες να «υποχρεωθούν» να παράγουν το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό ωρίμων ωαρίων)

•    ωοληψία (ονομάζεται η απλή επέμβαση, δια της οποίας ο ιατρός «συλλέγει» τα παραχθέντα από τις ωοθήκες ωάρια)

•    γονιμοποίηση των ωαρίων στο εργαστήριο με το σπέρμα του άνδρα

•   καλλιέργεια των εμβρύων (τα έμβρυα, που προκύπτουν από τα γονιμοποιημένα ωάρια, αναπτύσσονται ελεγχόμενα σε συνθήκες εργαστηρίου)

•    εμβρυομεταφορά (τα έμβρυα μεταφέρονται μέσω ενός λεπτού και εύκαμπτου σωλήνα, που ο ιατρός εισάγει δια του τραχήλου στην ενδομητρική κοιλότητα, όπου και αφήνονται να εμφυτευθούν και να αναπτυχθούν)

Τι είναι η εξωσωματική γονιμοποίηση;

Η εξωσωματική γονιμοποίηση είναι η αποτελεσματικότερη μέθοδος υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, χάρη στην οποία μεγάλος αριθμός από υπογόνιμα ζευγάρια μπόρεσαν να αποκτήσουν παιδί. Η μέθοδος αυτή όμως είναι ιδιαίτερα επεμβατική και ενέχει κόστος, τόσο οικονομικό, όσο και ψυχολογικό.

Όπως και ο ίδιος ο όρος φανερώνει, μιλάμε για εξωσωματική γονιμοποίηση, όταν η γονιμοποίηση του ωαρίου επιτυγχάνεται με τεχνητά μέσα έξω από το σώμα της γυναίκας.

Ο διεθνής όρος για τη μέθοδο αυτή είναι In Vitro Fertilization (IVF). Επί λέξει ο όρος αυτός μεταφράζεται στα ελληνικά ως «γονιμοποίηση εντός υάλου» και περιγράφει γλαφυρά τη γονιμοποίηση των συλλεχθέντων ωαρίων μετά την τοποθέτησή τους σε μικρά γυάλινα σκεύη. Εξάλλου και ο ελληνικός αδόκιμος όρος «παιδί του σωλήνα», τρόπον τινά αναφέρεται ακριβώς στη διαδικασία γονιμοποίησης σε μικρούς γυάλινους σωλήνες.

Τι είναι η ενδομητρίωση;

Καταρχήν, ενδομήτριο ονομάζεται ο εξειδικευμένος ιστός, ο οποίος καλύπτει την εσωτερική επιφάνεια της ενδομητρικής κοιλότητας. Ο ιστός αυτός αντιδρά στα ορμονικά ερεθίσματα, που ρυθμίζουν τον εμμηνορρυσιακό κύκλο (την περίοδο δηλαδή).

Η ποσότητα ενδομητρικού ιστού αυξάνεται κατά το πρώτο ήμισυ του κύκλου, ενώ μετά το τέλος του δεύτερου ημίσεος του κύκλου μέρος του ιστού αυτού αποπίπτει («ξεκολλάει» από το τοίχωμα της κοιλότητας της μήτρας) και εξέρχεται εκ του τραχήλου στον κόλπο υπό τη μορφή τεμαχίων αναμεμιγμένων με αίμα, οπότε και έχουμε την έμμηνο ρύση.

Τι είναι η ενδομητρίωση;

Ενδομητρίωση ονομάζεται η κλινική αυτή κατάσταση,  που χαρακτηρίζεται από τον εντοπισμό εστιών ιστού όμοιο με τον ενδομητρικό ιστό εκτός της ενδομητρικής κοιλότητας. Ο ιστός αυτός ονομάζεται ενδομητριωσικός ιστός και είναι δυνατόν να εντοπισθεί επί οποιουδήποτε οργάνου της κοιλιάς, αλλά συχνότερα στις ωοθήκες και στις σάλπιγγες.

Ποια είναι τα βασικά συμπτώματα της ενδομητρίωσης;

Τα βασικά συμπτώματα της ενδομητρίωσης είναι ο πόνος στην πυελική περιοχή και η υπογονιμότητα.

Η υπογονιμότητα μάλιστα, είναι και ο βασικότερος λόγος, για τον οποίο γυναίκες με ενδομητρίωση αναζητούν ιατρική συμβουλή.

Τι είναι τα ινομυώματα;

Τα ινομυώματα είναι καλοήθεις όγκοι της μήτρας, οι οποίοι προέρχονται από το μυϊκό τοίχωμά της. Η αύξηση του μεγέθους των μορφωμάτων αυτών εξαρτάται από την έκκριση οιστρογόνων από τις ωοθήκες.

Σπανίως εμφανίζονται ινομυώματα πριν από την έναρξη της εμμήνου ρύσεως, δηλαδή την εμμηναρχή, ενώ κατά κανόνα μετά από την εμμηνόπαυση το μέγεθος των ινομυωμάτων παρουσιάζει μείωση.

Λίγα λόγια εισαγωγικά…

Η εξωσωματική γονιμοποίηση, από το 1978, οπότε και γεννήθηκε το πρώτο «παιδί του σωλήνα», έχει δώσει την ευκαιρία σε εκατομμύρια ζευγάρια σε όλον το κόσμο να αποκτήσουν παιδί.

Χάρη στα πρωτόκολλα, που σήμερα εφαρμόζονται, έχουμε καταφέρει να αυξήσουμε σημαντικά τις πιθανότητες επιτυχίας της εξωσωματικής, ενώ παράλληλα οι όποιες παρενέργειες για τη γυναίκα είναι πλέον λιγότερο συνηθισμένες.

Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί κανείς να πει, ότι η ευόδωση της προσπάθειας απόκτησης τέκνου με εξωσωματική είναι εγγυημένη.

Υπάρχουν ζευγάρια, που δυστυχώς δεν κατάφεραν να μεγαλώσουν την οικογένειά τους, παρόλες τις ενίοτε πολλαπλές προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Λίγα λόγια εισαγωγικά

Οι ωοθήκες είναι δύο υπόλευκα («λευκωπά») όργανα με σχήμα αμυγδάλου, των οποίων η επιφάνεια παρουσιάζεται ανομοιόμορφη, καθότι φέρουν συνήθως μικρά εξογκώματα.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής ηλικίας της γυναίκας οι ωοθήκες έχουν μήκος 3 έως 5 εκατοστά περίπου, αλλά μετά την εμμηνόπαυση «συρρικνώνονται» και εμφανίζονται ατροφικές.

Οι ωοθήκες εντοπίζονται εκατέρωθεν της μήτρας πλησίον των κοιλιακών σαλπιγγικών στομίων, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Έχετε κολπική ξηρότητα, ακράτεια ούρων ή αντιμετωπίζετε πόνο στη σεξουαλική επαφή;

 

Οι υπέρηχοι HIFU και η έγχυση ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ είναι η ΜΟΝΙΜΗ λύση για εσάς! (ενημερωθείτε ΕΔΩ)

 

 

 ΑΛΛΑΞΤΕ τη ζωή σας! 

Κλείστε ΤΩΡΑ το ραντεβού σας ΕΔΩ! 

Bρείτε μας στο You Tube!

Ακολουθήστε μας στο Facebook!