Η δυσμηνόρροια, όπως ονομάζονται «επισήμως» οι πόνοι περιόδου, είναι μία κατάσταση, η οποία επηρεάζει τη ζωή πάρα πολλών γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας.
Ιστορικά η δυσμηνόρροια αντιμετωπιζόταν ως ένα ελάσσονος σημασίας άλγος και αποδιδόταν σε συναισθηματικές διαταραχές συνυφασμένες με τη γυναικεία φύση ή σε συγκεκριμένες σεξουαλικές συμπεριφορές. (Διαβάστε περισσότερα)