• ΚΥΤΤΑΡΟ: Η ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

  ΚΥΤΤΑΡΟ: Η ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

  Τι είναι το κύτταρο; Το κύτταρο είναι αυτό, που ονομάζουμε, «η μονάδα της ζωής». Με τη φράση αυτή εννοούμε, ότι το κύτταρο είναι η μικρότερη δυνατή δομή, στην οποία μπορούμε να αναγνωρίσουμε τα χαρακτηριστικά ζώντος οργανισμού. Υπάρχουν μικροοργανισμοί, οι οποίοι αποτελούνται από μόνον ένα κύτταρο και ονομάζονται μονοκύτταροι, ενώ άλλοι οργανισμοί αποτελούνται από πλήθος κυττάρων

  Περισσότερα
 • ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

  ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

  Λίγα λόγια για το γενετικό υλικό… Καταρχάς, ο όρος DNA είναι ένα αγγλικό αρκτικόλεξο (ή ακρωνύμιο). Ο πλήρης επιστημονικός όρος είναι Deoxyribonucleic acid (Deoxyribo – Nucleic – Acid/ DNA), ο οποίος αποδίδεται ελληνιστί ως Δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ. Πρόκειται για το μόριο, μέσω του οποίου οι περισσότεροι οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου, κληροδοτούν τα χαρακτηριστικά τους στις

  Περισσότερα
 • DNA: ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΑΥΤΌ;

  DNA: ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΑΥΤΌ;

  Τι είναι το DNA; Καταρχάς, ο όρος DNA είναι ένα αγγλικό αρκτικόλεξο (ή ακρωνύμιο). Ο πλήρης επιστημονικός όρος είναι Deoxyribonucleic acid (Deoxyribo – Nucleic – Acid/ DNA), ο οποίος αποδίδεται ελληνιστί ως Δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ. Πρόκειται για το μόριο, μέσω του οποίου οι περισσότεροι οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου, κληροδοτούν τα χαρακτηριστικά τους στις επόμενες γενεές.

  Περισσότερα
 • ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ;

  ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ;

  Λίγα λόγια εισαγωγικά… Χρωμοσώματα ονομάζονται νηματοειδείς δομές, οι οποίες εντοπίζονται στον πυρήνα του κυττάρου είτε αυτό είναι ζωικής, είτε φυτικής προέλευσης. Το κάθε χρωμόσωμα αποτελείται από ένα μόριο DNA και πρωτεΐνες. Τα χρωμοσώματα κληροδοτούνται στους απογόνους από τους γονείς και – αφού περιέχουν το DNA – είναι φορείς των χαρακτηριστικών, που καθιστούν τον κάθε οργανισμό

  Περισσότερα
 • ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΩΝ;

  ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΩΝ;

  Λίγα λόγια εισαγωγικά… Χρωμοσώματα ονομάζονται νηματοειδείς δομές, οι οποίες εντοπίζονται στον πυρήνα του κυττάρου είτε αυτό είναι ζωικής, είτε φυτικής προέλευσης. Το κάθε χρωμόσωμα αποτελείται από ένα μόριο DNA και πρωτεΐνες. Τα χρωμοσώματα κληροδοτούνται στους απογόνους από τους γονείς και – αφού περιέχουν το DNA – είναι φορείς των χαρακτηριστικών, που καθιστούν τον κάθε οργανισμό

  Περισσότερα
 • ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΑ ΓΟΝΙΔΙΑ;

  ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΑ ΓΟΝΙΔΙΑ;

  Τι είναι τα γονίδια; Το μόριο, μέσω του οποίου οι περισσότεροι οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου, κληροδοτούν τα χαρακτηριστικά τους στις επόμενες γενεές είναι το Δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ (αγγλιστί: Deoxyribonucleic acid), που είναι σε όλους μας γνωστό με το αγγλικό αρκτικόλεξο DNA (Deoxyribo – Nucleic – Acid). Θα μπορούσε να πει κανείς, πως το DNA είναι

  Περισσότερα
 • Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ DNA ή ΠΩΣ ΤΟ DNA ΠΕΡΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΓΕΝΙΑ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ…

  Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ DNA ή ΠΩΣ ΤΟ DNA ΠΕΡΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΓΕΝΙΑ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ…

  Τι είναι η γενετική πληροφορία; Όπως η κάθε λέξη αποτελείται από κάποιο από τα 24 γράμματα του αλφαβήτου και το νόημά της εξαρτάται από τη σειρά των γραμμάτων σε αυτή, έτσι και η γενετική πληροφορία εξαρτάται από τη σειρά, των αζωτούχων βάσεων πάνω στην αλυσίδα του DNA. Με βάση τη γενετική πληροφορία καθορίζεται και η

  Περισσότερα
 • RNA: ΣΕ ΤΙ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΟ DNA;

  RNA: ΣΕ ΤΙ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΟ DNA;

  Τι είναι το RNA; Ο όρος RNA είναι ένα αγγλικό αρκτικόλεξο (ή ακρωνύμιο). Ο πλήρης επιστημονικός όρος είναι Ribo – Nucleic Acid/ RNA), ο οποίος αποδίδεται στα Ελληνικά ως Ριβονουκλεϊκό Οξύ (ή επί το «ορθότερο» Ριβοζονουκλεϊκό Οξύ). Ποια είναι η δομή του RNA; Όπως και το DNA, έτσι και το RNA είναι ένα μόριο, που

  Περισσότερα
 • ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ;

  ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ;

  Τι είναι οι πρωτεΐνες; Οι πρωτεΐνες είναι μακρομόρια, δηλαδή ιδιαίτερα μεγάλα μόρια, τα οποία αποτελούν τόσο δομικά συστατικά του οργανισμού, όσο και μόρια, που επιτελούν εξειδικευμένες λειτουργίες, προκειμένου να εξασφαλισθούν οι μεταβολικές του ανάγκες. Έτσι έχουμε πρωτεΐνες, οι οποίες είναι «ενσωματωμένες» στις δομές του οργανισμού και αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο των δομών αυτών. Ένα παράδειγμα τέτοιας

  Περισσότερα
 • ΠΩΣ ΑΠΟ ΤΟ DNA ΠΕΡΝΑΜΕ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ;

  ΠΩΣ ΑΠΟ ΤΟ DNA ΠΕΡΝΑΜΕ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ;

  Πώς από το DNA «φθάνουμε» στην πρωτεΐνη; Οι πρωτεΐνες είναι τρόπον τινά τα «εκτελεστικά» μόρια, που καθορίζουν την ανάπτυξη του σώματός μας, αλλά και την εν γένει λειτουργία του. Η δομή τους εξαρτάται από τη δομή του DNA. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθούμε στο κλασσικό σχήμα της «ροής της γενετικής πληροφορίας», το οποίο

  Περισσότερα