Ένας Γυναικολόγος, σε μία στιγμή ποιητικής διάθεσης (αν και η απλή ποιητική διάθεση δεν μπορεί να καλύψει τη λογοτεχνική αδεξιότητα), θα μπορούσε να πει πως όπως και σε κάθε έκφανση της καθημερινότητάς μας, έτσι και στην εγκυμοσύνη ο πανδαμάτωρ Χρόνος είναι ο αόρατος αφέντης, που ορίζει τις πράξεις μας.

Ο χρόνος που βρίσκεται ο άνθρωπος στον κόσμο αυτό μετράται με την ηλικία του και η ηλικία δίνει στους ιατρούς κάθε ειδικότητας τη δυνατότητα να ζητήσουν την υποβολή του καθενός στις ανάλογες εξετάσεις. Αντίστοιχα, ο χρόνος που ο άνθρωπος βρίσκεται μέσα στη μήτρα μετράται με την ηλικία της κύησης. Με βάση την ηλικία της κύησης ο Γυναικολόγος καταρτίζει το κατάλληλο πρόγραμμα παρακολούθησης της εγκυμοσύνης. (Διαβάστε περισσότερα)