Πόσο διαρκεί η εγκυμοσύνη;

Ο οργανισμός της μητέρας είναι σε θέση να συντηρεί την ανάπτυξη του μωρού για πεπερασμένο χρονικό διάστημα, πέραν του οποίου η παραμονή του μέσα στη μήτρα συνδέεται με ενδεχόμενους κινδύνους.

Ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα των Μαιευτήρων ανέκαθεν ήταν ο καθορισμός της στιγμής, πέραν της οποίας η παράταση της κύησης ίσως να προκαλέσει προβλήματα στο μωρό.

Παραδοσιακά η λεγόμενη Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού (Π.Η.Τ.) υπολογίζεται ως η ημέρα, στην οποία συμπληρώνονται 40 εβδομάδες από την πρώτη ημέρα της Τελευταίας Έμμηνου Ρύσης (Τ.Ε.Ρ.). Μια κύηση, που δεν έχει καταλήξει σε τοκετό μέχρι την ημερομηνία αυτή, λέμε πως βρίσκεται σε παράταση.

Θα πρέπει όμως να σημειώσουμε στο σημείο αυτό, ότι, σύμφωνα και με τα όσα γράφονται σε μελέτη του 2012 (Galal και συνεργάτες, 2012), θεωρείται, πως μία κύηση μπαίνει σε παράταση μετά τη συμπλήρωση των 42 εβδομάδων κύησης, ενώ οι συντάκτες του συγκεκριμένου πονήματος συστήνουν πρόκληση τοκετού στις 41 εβδομάδες κύησης.

Με τον όρο «πρόκληση τοκετού» αναφερόμαστε στη διαδικασία έναρξης του τοκετού με τεχνητά μέσα.

Υπάρχουν οφέλη για το μωρό και τη μητέρα από την πρόκληση τοκετού στις 39 εβδομάδες κύησης;

Καταρχήν θα αναφερθούμε σε μελέτη του 2016 (Devin και συνεργάτες, 2016), σε χρήσιμο πίνακα της οποίας απεικονίζεται παραστατικά η πιθανότητα εκδήλωσης νευρολογικών προβλημάτων στο μωρό ανάλογα με την ηλικία της κύησης. Από το εν λόγω διάγραμμα φαίνεται, ότι η πιθανότητα αυτή εμφανίζει τις χαμηλότερες τιμές τις για κυήσεις μεταξύ των 37 και 39 εβδομάδων, ενώ ένα τέτοιο ενδεχόμενο καθίσταται σαφώς πιθανότερο μετά τη συμπλήρωση των 39 εβδομάδων κύησης.

Οι συντάκτες μελέτης του Αυγούστου του 2019 (Grobman και συνεργάτες, 2019), διατείνονται, πως η πρόκληση τοκετού στις 39 εβδομάδες κύησης συνδέεται με χαμηλότερες πιθανότητες να προκύψει τελικά χρεία καταφυγής σε καισαρική τομή.

Σε παρόμοιο συμπέρασμα κατέληξαν και οι επιστήμονες, που συνέγραψαν αντίστοιχη μελέτη τον Ιανουάριο του 2019 (Sotiriadis και συνεργάτες, 2019). Στο συγκεκριμένο πόνημα μάλιστα συμπεριελήφθησαν τα στοιχεία από 4 μελέτες, που περιελάμβαναν 7261 περιστατικά. Πλέον όμως των μειωμένων ποσοστών καισαρικής τομής στις περιπτώσεις πρόκλησης τοκετού στις 39 εβδομάδες, οι ερευνητές στη συγκεκριμένη περίπτωση παρατήρησαν, πως η πρακτική αυτή συνδέεται και μειωμένες πιθανότητες εκδήλωσης υπέρτασης κύησης, αλλά και ανάγκης το νεογνό να χρειαστεί αναπνευστική υποστήριξη.

Περνάμε τώρα σε μελέτη του Ιουνίου του 2019 (Hersh και συνεργάτες, 2019). Στην έρευνα αυτή οι επιστήμονες παρατήρησαν, πώς σε ένα θεωρητικό δείγμα 1,6 εκατομμυρίων γυναικών, η πρόκληση τοκετού στις 39 εβδομάδες κύησης έχει τα εξής αποτελέσματα:

• 54.498 λιγότερες καισαρικές τομές

• 79.152 λιγότερες περιπτώσεις υπέρτασης κύησης

• 795 λιγότερες περιπτώσεις τοκετού νεκρού νεογνού

• 11 λιγότερες περιπτώσεις θανάτου του νεογνού

Χαμηλότερο ήταν το ποσοστό καισαρικών τομών μεταξύ των κυήσεων, στις οποίες επιλέχθηκε η πρόκληση στις 39 εβδομάδες και σε μελέτη του 2020 (Wagner, 2020). Πλέον του οφέλους αυτού καταγράφηκαν χαμηλότερες πιθανότητες για:

• Χοριοαμνιονίτιδα

• Σοβαρούς τραυματισμούς στο περίνεο

Θρόμβωση

• Νοσηλεία στη μονάδα εντατικής θεραπείας

Δυστοκίας ώμων

• Μετάγγιση

• Λοίμωξη τραύματος

Μειωμένες πιθανότητες εκδήλωσης σοβαρών τραυματισμών στο περίνεο χάρη στην πρόκληση τοκετού στις 39 εβδομάδες κύησης διαπίστωσαν και οι συντάκτες μελέτης του 2023 (Hong και συνεργάτες, 2023), οι οποίοι έλαβαν υπόψη τους τα στοιχεία από 14 άλλες μελέτες, με το σύνολο των συμμετεχουσών να ανέρχεται στο 1,6 εκατομμύρια γυναίκες. Στη συγκεκριμένη έρευνα διαπιστώθηκε, πως η πρακτική αυτή μειώνει και την πιθανότητα να γεννηθεί νεογνό, το οποίο να παρουσιάζει ελαττωμένη αντιδραστικότητα στα εξωτερικά ερεθίσματα.

Τέλος, και στο συμπέρασμα έτερης μελέτης του 2023 (Fitzgerald και συνεργάτες, 2023), καταγράφεται μείωση τόσο των καισαρικών τομών, όσο και των γεννήσεων νεκρών νεογνών μετά από πρόκληση τοκετού στις 39 εβδομάδες.

Επίλογος…

Από τα στοιχεία, που ανευρίσκονται στη διεθνή βιβλιογραφία προκύπτει, πως η πρόκληση τοκετού στις 39 εβδομάδες κύησης είναι μία πρακτική, η οποία έχει κάποια πλεονεκτήματα, τα οποία ίσως να ήταν σκόπιμο να λαμβάνονται υπόψη στη λήψη της απόφασης για τον ορισμό της κατά το δυνατόν καταλληλότερης στιγμής για πρόκληση τοκετού.

Κλείστε ΕΔΩ το ραντεβού σας, για να αντιμετωπίσουμε όποιο γυναικολογικό θέμα, θέμα εγκυμοσύνης ή θέμα υπογονιμότητας σας απασχολεί!

Δείτε ΕΔΩ σε ποιο στάδιο της κύησης βρίσκεστε!

 

Δρ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΛΥΓΝΟΣ, MSc, PhD
ΜΑΙΕΥΤΗΡ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Master of Science University College London
Διδάκτωρ Μαιευτικής Γυναικολογίας

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία

Galal M, Symonds I, Murray H, Petraglia F, Smith R. Postterm pregnancy. Facts Views Vis Obgyn. 2012;4(3):175-87. PMID: 24753906; PMCID: PMC3991404.

Devin D. Smith, Russell Miller, Cynthia Gyamfi-Bannerman, “Risk of cerebral palsy by gestational age epoch”, American Journal of Obstetrics & Gynecology Supplement to JANUARY 2016, S180

Grobman WA, Rice MM, Reddy UM, Tita ATN, Silver RM, Mallett G, Hill K, Thom EA, El-Sayed YY, Perez-Delboy A, Rouse DJ, Saade GR, Boggess KA, Chauhan SP, Iams JD, Chien EK, Casey BM, Gibbs RS, Srinivas SK, Swamy GK, Simhan HN, Macones GA; Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development Maternal–Fetal Medicine Units Network. Labor Induction versus Expectant Management in Low-Risk Nulliparous Women. N Engl J Med. 2018 Aug 9;379(6):513-523. doi: 10.1056/NEJMoa1800566. PMID: 30089070; PMCID: PMC6186292.

Sotiriadis A, Petousis S, Thilaganathan B, Figueras F, Martins WP, Odibo AO, Dinas K, Hyett J. Maternal and perinatal outcomes after elective induction of labor at 39 weeks in uncomplicated singleton pregnancy: a meta-analysis. Ultrasound Obstet Gynecol. 2019 Jan;53(1):26-35. doi: 10.1002/uog.20140. Epub 2018 Dec 7. PMID: 30298532.

Hersh AR, Skeith AE, Sargent JA, Caughey AB. Induction of labor at 39 weeks of gestation versus expectant management for low-risk nulliparous women: a cost-effectiveness analysis. Am J Obstet Gynecol. 2019 Jun;220(6):590.e1-590.e10. doi: 10.1016/j.ajog.2019.02.017. Epub 2019 Feb 12. Erratum in: Am J Obstet Gynecol. 2019 Nov 26;: PMID: 30768934.

Stephen Wagner, Labor induction at 39 weeks compared with expectant management in low-risk parous women, Poster Session III | Friday, February 7, 2020 • 10:30 AM – 12:00 PM| Volume 222, ISSUE 1, SUPPLEMENT , S365-S366, DOI:https://doi.org/10.1016/j.ajog.2019.11.586

Hong J, Atkinson J, Roddy Mitchell A, Tong S, Walker SP, Middleton A, Lindquist A, Hastie R. Comparison of Maternal Labor-Related Complications and Neonatal Outcomes Following Elective Induction of Labor at 39 Weeks of Gestation vs Expectant Management: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Netw Open. 2023 May 1;6(5):e2313162. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2023.13162. PMID: 37171818; PMCID: PMC10182428.

Fitzgerald AC, Kaimal AJ, Little SE. Cost-effectiveness of induction of labor at 39 weeks vs expectant management by cervical examination. Am J Obstet Gynecol. 2023 Aug;229(2):162.e1-162.e9. doi: 10.1016/j.ajog.2023.01.010. Epub 2023 Jan 13. PMID: 36642340.