Τι είναι η αντισύλληψη;

Η γονιμοποίηση επιτυγχάνεται, όταν το σπερματοζωάριο «συναντήσει» το ωάριο μέσα στη σάλπιγγα. Οι διάφορες μέθοδοι αντισύλληψης αποσκοπούν στην παρεμπόδιση της «συνάντησης» αυτής.

Σχηματικά, θα μπορούσαμε να πούμε, πως η σύλληψη παρεμποδίζεται αν:

• Ανασταλεί η ωοθυλακιορρηξία
• Τεθούν εμπόδια στη διαδρομή των σπερματοζωαρίων

Γιατί είναι σημαντική η αντισύλληψη;

Στο δυτικό κόσμο εστιάζουμε μόνο στην «κοινωνική» σημασία της αντισύλληψης. Έτσι δίνουμε περισσότερη έμφαση στη δυνατότητα του ζευγαριού να απολαύσει την ερωτική επαφή, χωρίς αυτή να συνδυάζεται απαραίτητα με την τεκνοποίηση.

Με τον όρο «οικογενειακός προγραμματισμός» περιγράφουμε τη δυνατότητα, που οι διάφορες μέθοδοι αντισύλληψης δίνουν στο ζευγάρι τη δυνατότητα να αποφασίσει πότε θα αποκτήσει παιδί, χωρίς να επηρεάζεται η σεξουαλική του ζωή.

Κατά καιρούς, η αντισύλληψη έχει αντιμετωπιστεί και ως ένα μέσο, που βοηθάει τη γυναίκα να «πάρει τον έλεγχο του σώματός της», αφού της επιτρέπει να αποφασίσει, πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για τεκνοποίηση.

Βέβαια η αντισύλληψη έχει κατά καιρούς δεχθεί και την κριτική θρησκευτικών θεσμών.

Συχνά από τη συζήτηση για τη σημασία της αντισύλληψης λείπει η αναφορά στη χρήση της στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Έχει υπολογιστεί πως περίπου 222 εκατομμύρια γυναίκες στον αναπτυσσόμενο κόσμο δεν χρησιμοποιούν κάποια σύγχρονη μέθοδο αντισύλληψης.

Αντίθετα χάρη στη χρήση αντισύλληψης φαίνεται, πως το ποσοστό των θανάτων, που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη, έχει μειωθεί κατά 40% περίπου στις αναπτυσσόμενες χώρες και θα μπορούσε να μειωθεί σε ποσοστό ακόμα και 70% με τη διεύρυνση της χρήσης αντισύλληψης. Με την παράταση του διαστήματος μεταξύ διαδοχικών κυήσεων μειώνονται οι ενδεχόμενες επιπλοκές, τόσο για την κυοφορούσα, όσο και για το μωρό.

Κάποιοι ερευνητές διατείνονται, πως η χρήση αντισύλληψης στις αναπτυσσόμενες χώρες βελτιώνει το βιοτικό επίπεδο, καθότι η μείωση του αριθμού των παιδιών συνεπάγεται και μείωση της πίεσης στις δομές υγείας και παιδείας, αλλά και μείωση ως ένα βαθμό της ανεργίας.

Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η αποτελεσματικότητα της κάθε μεθόδου αντισύλληψης;

Το αν θα επιτευχθεί εγκυμοσύνη ή όχι εξαρτάται από:

• Τη γονιμότητα των συντρόφων
• Το αν η σεξουαλική επαφή πραγματοποιήθηκε στις γόνιμες ημέρες της γυναίκας
• Την ενδογενή αποτελεσματικότητα της μεθόδου αντισύλληψης, που χρησιμοποιήθηκε
• Τη σωστή χρήση της μεθόδου αντισύλληψης, που χρησιμοποιήθηκε

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας σωστής μεθόδου αντισύλληψης;

• Ο μικρός αριθμός παρενεργειών
• Η ευκολία εφαρμογής
• Η αναστρεψιμότητα
• Η ευκολία συμμόρφωσης

Τι είναι η «ενδογενής αποτελεσματικότητα» της κάθε μεθόδου αντισύλληψης και πώς εκτιμάται;

Με τον όρο αυτό αναφερόμαστε στο πόσο αποτελεσματική είναι τελικά μια μέθοδος αντισύλληψης.

Προκειμένου να καταγράψουμε την αποτελεσματικότητα της κάθε μεθόδου αντισύλληψης χρησιμοποιούμε το δείκτη του Pearl. Ο δείκτης αυτός αντιπροσωπεύει τον αριθμό των ανεπιθύμητων κυήσεων ανά 100 γυναίκες, που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη μέθοδο μετά από ένα χρόνο χρήσης.

Για παράδειγμα θέλουμε να εκτιμήσουμε την αποτελεσματικότητα μιας μεθόδου αντισύλληψης. Ζητάμε από 100 γυναίκες να τη χρησιμοποιήσουν για ένα χρόνο. Αν στο χρόνο αυτό είχαμε 3 ανεπιθύμητες κυήσεις, τότε ο δείκτης του Pearl για τη συγκεκριμένη μέθοδο είναι 3.

Γενικά μια μέθοδος αντισύλληψης θεωρείται αποτελεσματική, όταν ο δείκτης του Pearl είναι μικρότερος του 2, μετρίως αποτελεσματική, όταν ο δείκτης είναι μικρότερος του 10 και λιγότερο αποτελεσματική, όταν ο δείκτης είναι μεγαλύτερος του 10.

Η αποτελεσματικότητα μιας μεθόδου αντισύλληψης εκφράζεται με δύο τιμές. Η μία τιμή αναφέρεται στη λεγόμενη «συνήθη» αποτελεσματικότητα και η άλλη τιμή αναφέρεται στη λεγόμενη «βέλτιστη» αποτελεσματικότητα.

Με δεδομένο, πως δεν είναι σίγουρο, πως όλα τα ζευγάρια θα χρησιμοποιήσουν μια μέθοδο σωστά, η «συνήθης» αποτελεσματικότητα είναι ένα είδος μέσης τιμής της αποτελεσματικότητας της εκάστοτε μεθόδου. Αντίθετα, η «βέλτιστη» αποτελεσματικότητα είναι αυτή, που θεωρητικά επιτυγχάνεται, όταν η συμμόρφωση του ζευγαριού είναι απόλυτη και υπό μίαν έννοια αντιπροσωπεύει τη μέγιστη αποτελεσματικότητα, που ένα ζευγάρι, μπορεί να περιμένει από τη συγκεκριμένη μέθοδο αντισύλληψης.

Κλείστε ΕΔΩ το ραντεβού σας, για να αντιμετωπίσουμε όποιο γυναικολογικό θέμα, θέμα εγκυμοσύνης ή θέμα υπογονιμότητας σας απασχολεί!

Δείτε και το σχετικό video, που δημιουργήσαμε σε συνεργασία με τον ιστότοπο mothersblog.gr, στην ομάδα ειδικών του οποίου ανήκουμε!

Δείτε ΕΔΩ πότε είναι οι γόνιμες ημέρες σας!

Δρ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΛΥΓΝΟΣ, MSc, PhD
ΜΑΙΕΥΤΗΡ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Master of Science University College London
Διδάκτωρ Μαιευτικής Γυναικολογίας