Πώς γίνεται η εισαγωγή του σπειράματος στην ενδομητρική κοιλότητα;

Η επέμβαση αυτή μπορεί να γίνει στο γυναικολογικό ιατρείο.

Η γυναίκα τίθεται σε θέση λιθοτομής (έτσι ονομάζεται η γνωστή γυναικολογική θέση, στην οποία τίθεται η γυναίκα και για τη λήψη του επιχρίσματος κατά Παπανικολάου – του test Παπ) και ο ιατρός εκτελεί τη λεγόμενη αμφίχειρη γυναικολογική εξέταση εισάγοντας δύο δάκτυλα εντός του κόλπου και πιέζοντας απαλά την κοιλιά, ώστε να ψηλαφήσει τη μήτρα.

Στη συνέχεια εισάγεται εντός του κόλπου ο κολποδιαστολέας, ώστε ο ιατρός να εντοπίσει τον τράχηλο της μήτρας. Με ένα ειδικό εργαλείο, συλλαμβάνεται απαλά το άνω χείλος του τραχήλου, ώστε αυτός να ακινητοποιηθεί.

Συχνά στο σημείο αυτό εισάγεται εντός του κόλπου ένα πολύ λεπτό εργαλείο, ώστε ο ιατρός να «μετρήσει» το βάθος της μήτρας.

Αφού μετρηθεί το βάθος της μήτρας ρυθμίζεται κατάλληλα και το σπείραμα.

Ακολουθεί η είσοδος του σπειράματος εντός του τραχήλου.

Τέλος ο ιατρός κόβει τα δύο λεπτά κορδονάκια, που εντοπίζονται στο σπείραμα και εξέχουν του τραχήλου της μήτρας. Φυσικά ο ιατρός προσέχει το μήκος των κορδονιών, που παραμένουν να είναι αρκετό, ώστε – όταν έρθει η ώρα – να μπορέσει να τα συλλάβει με ένα εργαλείο, να τα τραβήξει και να βγάλει το ενδομήτριο σπείραμα.

Συνήθως μετά από την εισαγωγή του σπειράματος στη μήτρα ο ιατρός ελέγχει δια υπερηχογραφήματος τη θέση του, ώστε να επιβεβαιώσει την ορθή τοποθέτησή του.

Η διαδικασία εισαγωγής του ενδομήτριου σπειράματος πονάει;

Σε κάποιες περιπτώσεις η διαδικασία αυτή προκαλεί μια ελαφρά δυσφορία στη γυναίκα και ήπιες και ως ένα βαθμό επώδυνες συσπάσεις στη μήτρας. Η δυσφορία αυτή ομοιάζει με μια επώδυνη περίοδο. Για το λόγο αυτό συχνά συνιστάται η προληπτική χορήγηση ενός ήπιου αναλγητικού λίγο πριν αυτήν καθαυτήν την επέμβαση.

Σε ποια φάση του κύκλου εισάγεται το ενδομήτριο σπείραμα;

Παλαιότερα εθεωρείτο, πως η καλύτερη στιγμή για εισαγωγή του ενδομήτριου σπειράματος ήταν κατά τη διάρκεια της έμμηνου ρύσης. Έτσι εξασφαλιζόταν, πως δεν υφίστατο κύηση αφενός, ενώ εθεωρείτο, πως τότε ο τράχηλος εμφάνιζε μικρή διαστολή (ήταν δηλαδή «ανοικτός»), οπότε η όλη διαδικασία καθίστατο ευκολότερη αφετέρου.

Εντούτοις, δεν έχουν προκύψει επιστημονικά δεδομένα, που να επιβεβαιώνουν το ενδεχόμενο διαστολής του τραχήλου στη φάση αυτή του κύκλου. Αντίθετα, φαίνεται πως η εισαγωγή του ενδομήτριου σπειράματος κατά τη διάρκεια της περιόδου αυξάνει τις πιθανότητες η γυναίκα να ζητήσει την εξαγωγή του λόγω κοιλιακού άλγους ή κολπικής αιμόρροιας.

Επιπροσθέτως, η εισαγωγή ενός ξένου σώματος, όπως είναι το σπείραμα, στην ενδομητρική κοιλότητα, όταν αυτή είναι πλήρης νεκρωτικού υλικού, όπως συμβαίνει κατά τη διάρκεια της έμμηνου ρύσης, ίσως να συνδέεται με την πρόκληση προβλημάτων.

Γενικά, αν και η εισαγωγή του σπειράματος θεωρείται ασφαλής σε οποιαδήποτε φάση του κύκλου, υπάρχει η τάση να προτιμάται η επέμβαση να γίνεται μετά την 11η ημέρα του κύκλου. Οι στατιστικές καταδεικνύουν μια ελαφρώς χαμηλότερη πιθανότητα για ανεπιθύμητη κύηση στην περίπτωση αυτή. Επίσης, με την εισαγωγή του σπειράματος στη μέση του κύκλου αποφεύγονται τα όποια προβλήματα θα μπορούσαν να ανακύψουν, λόγω της ύπαρξης νεκρωτικού ιστού εντός της ενδομητρικής κοιλότητας, όπως συμβαίνει κατά τη διάρκεια της περιόδου.

Ποιο είναι το χρονικό διάστημα, το οποίο πρέπει να παρέλθει μετά από εγκυμοσύνη, ώστε να εισαχθεί το σπείραμα στην κοιλότητα;

Αν έχει προηγηθεί διακοπή κύησης ή αποβολή στο πρώτο τρίμηνο, η επέμβαση μπορεί να λάβει χώρα οποτεδήποτε, αρκεί να μην υφίσταται η πιθανότητα ενδομήτριας λοίμωξης.

Αν έχει προηγηθεί αποβολή δευτέρου τριμήνου, τότε αναμένουμε έως ότου η μήτρα επανέλθει στο αρχικό της μέγεθος.

Αναμονή μέχρι η μήτρα να επανέλθει στο αρχικό της μέγεθος συνιστάται και μετά τον τοκετό. Συνήθως η αναμονή στην περίπτωση αυτή έχει διάρκεια περίπου δύο μήνες.

Πόσο καιρό μετά την εισαγωγή του σπειράματος πρέπει να περιμένω, πριν έρθω σε ερωτική επαφή;

Μπορείτε να έρθετε σε ερωτική επαφή μια – δυο μέρες μετά την τοποθέτηση του σπειράματος.

Αν το σπείραμα είναι χαλκού, τότε προφυλάσσει από ανεπιθύμητη κύηση με την τοποθέτησή του.

Όμως το σπείραμα είναι ορμονικό, τότε έχει άμεση αντισυλληπτική δράση, μόνον αν η τοποθέτηση λάβει χώρα εντός των πρώτων ημερών του κύκλου. Αν η τοποθέτηση λάβει χώρα σε οποιαδήποτε άλλη φάση του κύκλου, η αντισυλληπτική δράση αρχίζει μετά την πάροδο επτά ημερών. Στο διάστημα αυτό καλόν είναι να χρησιμοποιείτε άλλη αντισυλληπτική μέθοδο, όπως το προφυλακτικό.

Κλείστε ΕΔΩ το ραντεβού σας, για να αντιμετωπίσουμε όποιο γυναικολογικό θέμα, θέμα εγκυμοσύνης ή θέμα υπογονιμότητας σας απασχολεί!

Δείτε ΕΔΩ πότε είναι οι γόνιμες ημέρες σας!

Δρ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΛΥΓΝΟΣ, MSc, PhD
ΜΑΙΕΥΤΗΡ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Master of Science University College London
Διδάκτωρ Μαιευτικής Γυναικολογίας