Στην αρχή της 11η εβδομάδας της κύησης, δηλαδή 9 εβδομάδες μετά από την σύλληψη, το κεφάλι του έχει μήκος, το οποίο ισούται περίπου με το μισό του συνολικού μήκους του εμβρύου. (Διαβάστε περισσότερα)