Σήμερα δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην άνεση της επιτόκου κατά τη διάρκεια του τοκετού. Η ευρεία διάδοση της επισκληρίδιου αναισθησίας έχει συμβάλλει τα μέγιστα στην κατεύθυνση αυτή. (Διαβάστε περισσότερα)