Ως πολύδυμο κύηση ορίζουμε την κυοφορία πλέον του ενός εμβρύου. Η κύηση αυτή μπορεί να είναι δίδυμος, τρίδυμος κ.ο.κ. (Διαβάστε περισσότερα)