Τι είναι ο προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος;

Ο προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος είναι η διαδικασία ελέγχου του γενετικού υλικού των εμβρύων, που προέκυψαν από εξωσωματική γονιμοποίηση, πριν την εμβρυομεταφορά. (Διαβάστε περισσότερα)