Μόλις η οικογένειά σας μεγάλωσε! Είναι μία περίοδος, η οποία χαρακτηρίζεται από έντονη ψυχική φόρτιση, ειδικά αν πρόκειται για το πρώτο ή τα πρώτα παιδιά. Τα μέλη της οικογένειας προσπαθούν να προσαρμοσθούν στους νέους ρυθμούς. (Διαβάστε περισσότερα)