Το Σύνδρομο Έμβρυο – εμβρυϊκής Μετάγγισης (Twin-to-Twin Transfusion System – T.T.T.S.) είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, που εμφανίζεται μόνο σε μονοχοριακές δίδυμες κυήσεις, δηλαδή σε δίδυμες κυήσεις στις οποίες τα έμβρυα μοιράζονται τον ίδιο πλακούντα και χαρακτηρίζεται από την τοπική εκτροπή του αίματος από την κυκλοφορία του ενός εμβρύου (έμβρυο – δότης) στο άλλο (έμβρυο – λήπτης). (Διαβάστε περισσότερα)