Είναι εντυπωσιακά μεγάλο το ποσοστό των γυναικών, που μετά την εγκυμοσύνη παρουσιάζουν κακή διάθεση και ψυχολογία.
Υπολογίζεται ότι μια στις 10 γυναίκες μπορεί να εμφανίσει επιλόχεια κατάθλιψη που συνοδεύεται από ατονία και δυσαρέσκεια, συμπτώματα που μπορεί να είναι πιο έντονα ή να επιδεινώνονται σε συγκεκριμένες ώρες όπως το πρωί ή αργά το απόγευμα. (Διαβάστε περισσότερα)