Συχνά, στα πλαίσια μίας επίσκεψης στο γυναικολόγο, πολλές γυναίκες εκθέτουν προβληματισμούς τους γύρω από τη σεξουαλική τους ζωή καθώς και ενδεχόμενες σεξουαλικές δυσλειτουργίες, που αντιμετωπίζουν. Η αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών αυτών εδράζεται στην κατανόηση του λεγόμενου κύκλου σεξουαλικής απόκρισης (sexual response cycle). (Διαβάστε περισσότερα)