Υπογόνιμο θεωρείται ένα ζευγάρι, που μετά από επαφές χωρίς προφύλαξη για περισσότερο από ένα έτος, δεν έχει επιτύχει σύλληψη και αφορά

το 10% με 15% των ζευγαριών αναπαραγωγικής ηλικίας. Υπάρχουν στατιστικές, που υπολογίζουν πως η γυναικεία υπογονιμότητα διαγιγνώσκεται σε ποσοστά που κυμαίνοντα μεταξύ του 40% και του 55% των υπογόνιμων ζευγαριών. Εξάλλου, σε ένα ποσοστό περίπου 10% των υπογόνιμων ζευγαριών η γυναικεία υπογονιμότητα συνυπάρχει με παράγοντες ανδρικής υπογονιμότητας. (Διαβάστε περισσότερα)