Ο Ιπποκράτης στο πρώτο του βιβλίο, στο κεφάλαιο «περί ἀρχαίης ἰητρικñς», υπογραμμίζει τη σημασία, που ήδη έδιναν στη διατροφή, οι προγενέστεροι αυτού ιατροί. Η σωστή διατροφή είναι πολύτιμος αρωγός στην αντιμετώπιση τόσο των σωματικών, όσο και των ψυχικών προκλήσεων, που η γυναίκα θα κληθεί να αντιμετωπίσει στην εγκυμοσύνη. (Διαβάστε περισσότερα)