Τι είναι το Σύνδρομο Έμβρυο – Εμβρυϊκής Μετάγγισης;

Το Σύνδρομο Έμβρυο – Εμβρυϊκής Μετάγγισης είναι μία σοβαρή επιπλοκή, η οποία εμφανίζεται μόνο σε μονοχοριακές κυήσεις (κυήσεις, στις οποίες δύο έμβρυα μοιράζονται κοινό πλακούντα).

Το σύνδρομο αυτό χαρακτηρίζεται από την εκτροπή της κυκλοφορίας του αίματος από το ένα έμβρυο (έμβρυο – δότης) στο άλλο έμβρυο (έμβρυο – λήπτης).

Τα έμβρυα αυτά είναι δυνατόν να βρίσκονται στον ίδιο αμνιακό σάκο (Μονοχοριακά/ Διαμνιακά) ή να αναπτύσσονται σε ξεχωριστούς σάκους (Μονοχοριακά/ Μονοαμνιακά).

Πόσο συχνό είναι το Σύνδρομο Έμβρυο – Εμβρυϊκής Μετάγγισης;

Καταρχάς, για να μοιράζονται δύο έμβρυα κοινό πλακούντα, πρόκειται απαραιτήτως για μονοζυγωτικά δίδυμα, δηλαδή προέρχονται από ένα γονιμοποιημένο ωάριο, το οποίο διαιρέθηκε τελείως σε κάποιο στάδιο της εμβρυογένεσης μεταξύ της 4ης και της 13ης ημέρας από τη γονιμοποίηση.

Οι μονοζυγωτικές δίδυμες κυήσεις αποτελούν το 3‰ με 5‰ του συνόλου των κυήσεων. Μονοχοριακές κυήσεις (δύο έμβρυα – ένας πλακούντας) είναι περίπου το 75% των μονοζυγωτικών κυήσεων. Επί των μονοζυγωτικών κυήσεων το Σύνδρομο Έμβρυο – Εμβρυϊκής Μετάγγισης παρουσιάζεται με συχνότητα, η οποία κυμαίνεται μεταξύ του 5% και του 38%, ανάλογα με τη μελέτη, που κάποιος λαμβάνει υπόψη του. Επομένως, δεν πρόκειται για μία ιδιαίτερα συχνή επιπλοκή της κύησης.    

Πώς κυκλοφορεί το αίμα στον κοινό πλακούντα των μονοχοριακών δίδυμων κυήσεων;

Μέσω του πλακούντα το έμβρυο λαμβάνει από την κυκλοφορία του αίματος της μητέρας τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του, οι οποίες είναι αυξημένες, λόγω και της ραγδαίας ανάπτυξής του. Τα θρεπτικά αυτά στοιχεία αποδίδονται στο έμβρυο μέσω αγγείων, που εντοπίζονται μέσα στον πλακούντα και καταλήγουν στα αγγεία του ομφάλιου λώρου.

Όταν ένας πλακούντας υποστηρίζει την ανάπτυξη δύο εμβρύων, όπως συμβαίνει στις μονοχοριακές δίδυμες κυήσεις, τότε σχηματικά θα μπορούσε να πει κανείς, πως υπάρχουν εντός αυτού δύο «παράλληλες» κυκλοφορίες αίματος. Μία κυκλοφορία υποστηρίζει τις ανάγκες του εμβρύου Α και μία άλλη υποστηρίζει τις ανάγκες του εμβρύου Β.

Οι «παράλληλες» αυτές κυκλοφορίες όμως δεν είναι τελείως ανεξάρτητες μεταξύ τους. Αντίθετα, συνδέονται με κάποια «συγκοινωνούντα» αγγεία, που ονομάζονται αναστομώσεις. Οι αναστομώσεις αυτές υπάρχουν σε όλους τους πλακούντες των μονοχοριακών δίδυμων κυήσεων και η παρουσία τους θεωρείται φυσιολογική.

Υπό κανονικές συνθήκες το αίμα, που ρέει από τα αγγεία της κυκλοφορίας του εμβρύου Α προς τα αγγεία της κυκλοφορίας του εμβρύου Β, είναι ίσο σε ποσότητα με το αίμα, που ακολουθεί την αντίστροφη διαδρομή, από την κυκλοφορία του εμβρύου Β σε αυτήν του εμβρύου Α. Επομένως, υφίσταται μία τρόπον τινά ισορροπία και αμφότερα τα έμβρυα δέχονται την ίδια ποσότητα αίματος.

Πότε εμφανίζεται το Σύνδρομο Έμβρυο – Εμβρυϊκής Μετάγγισης;

Το πρόβλημα ανακύπτει, όταν η κατασκευή του κοινού πλακούντα είναι τέτοια, ώστε οι αναστομώσεις, που μεταφέρουν αίμα από το έμβρυο Α στο έμβρυο Β είναι αριθμητικά περισσότερες από τις αναστομώσεις, που μεταφέρουν αίμα από το έμβρυο Β στο έμβρυο Α.

Τοιουτοτρόπως, το έμβρυο Β λαμβάνει μεγαλύτερη ποσότητα αίματος και ονομάζεται έμβρυο λήπτης, ενώ το έμβρυο Α, λαμβάνει μικρότερη ποσότητα αίματος και ονομάζεται έμβρυο δότης. Επομένως, έχουμε μία εν τοις πράγμασι «εκτροπή» της ροής του αίματος από το έμβρυο Α στο έμβρυο Β

Κλείστε ΕΔΩ το ραντεβού σας, για να αντιμετωπίσουμε όποιο γυναικολογικό θέμα, θέμα εγκυμοσύνης ή θέμα υπογονιμότητας σας απασχολεί!

Δείτε ΕΔΩ σε ποιο στάδιο της κύησης βρίσκεστε!

 

Διαβάστε ακόμα:

– Ποιες είναι οι συνέπειες του Συνδρόμου Έμβρυο – Εμβρυϊκής Μετάγγισης και πώς αντιμετωπίζεται;

Δρ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΛΥΓΝΟΣ, MSc, PhD
ΜΑΙΕΥΤΗΡ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Master of Science University College London
Διδάκτωρ Μαιευτικής Γυναικολογίας