Το περιεχόμεο του ιστοτόπου “ΕΛΕΥΘΕΙΑ”, όπως κείμενα, γραφήματα, εικόνες, οπτικοακουστικό υλικό και άλλου είδους υλικό, που περιέχεται στην κατηγορία “ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ” και “ΕΡΓΑΛΕΙΑ” προορίζεται μόνο για ενημέρωση του κοινού. Δεν υπάρχει καμία πρόθεση το υλικό αυτό να υποκαταστήσει την εξατομικευμένη ιατρική συμβουλή, διάγνωση, πρόγνωση ή θεραπεία. Είναι ανάγκη πάντα να αναζητάται η εξατομικευμένη συμβουλή και επίβλεψη του θεράποντος ιατρού ή άλλου εξειδικευμένου παρόχου υγείας αναφορικά με όποια ερωτήματα μπορεί να προκύψουν σχετικά με παθήσεις, τη γονιμότητα ή την κύηση. Ποτέ δεν πρέπει να παραβλέπεται η ιαρτική συμβουλή και να υποτιμάται η εκ του σύνεγγυς επίβλεψη και εκτίμηση  της κατάστασης της υγείας, της γονιμότητας και της κύησης από αναγνωρισμένο επαγγελματία της υγείας. Ποτέ δεν πρέπει να καθυστερείται η αναζήτηση της ιατρικής συμβουλής εξαιτίας της ανάγνωησης υλικού από τον ιστότοπο “ΕΛΕΥΘΕΙΑ” στις κατηγορίες “ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ” και “ΕΡΓΑΛΕΙΑ”.
Σε περίπτωση ιατρικού επείγοντος πρέπει να κληθεί άμεσα ο προσωπικός ιατρός ή τα Επείγοντα Περιστατικά και γενικά πρέπει να αναζητηθεί άμεσα ιατρική βοήθεια. Δεν πρέπει να υπάρξει καμία καθυστέρηση στην αναζήτηση ιατρικής βοήθειας εξαιτίας χρήσης υλικού, που περιέχεται στις κατηγορίες “ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ” και “ΕΡΓΑΛΕΙΑ” του ιστοτόπου “ΕΛΕΥΘΕΙΑ”.
Αν οι ιατρικές πληροφορίες, εικόνες και οπτικοακουστικό υλικό, που περιέχονται στον ιστότοπο “ΕΛΕΥΘΕΙΑ” σας προσβάλλουν ή σας ταράζουν, καλύτερα να μην χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας.

Προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών

Υποστηρίζουμε απόλυτα την προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών. Ο ιστότοπος αυτός δεν είναι σχεδιασμένος για παιδιά ηλικίας μικρότερης των 13 ετών και δεν προτίθεται να προσελκύσει παιδιά αυτής της ηλικίας. Σε καμία περίπτωση δεν συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες από άτομα των οποίων η ηλικία γνωρίζουμε πως είναι μικρότερη των 13 ετών. Εξάλλου παροτρύνουμε άτομα κάτω των 18 ετών να γνωστοποιούν τις πληροφορίες, που αντλούν από τις κατηγορίες “ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ” και “ΕΡΓΑΛΕΙΑ” του ιστότοπου “ΕΛΕΥΘΕΙΑ”, στους γονείς και κηδεμόνες τους.

Χρήση του υλικού

Τα κείμενα, οι εικόνες και το οπτικοακουστικό υλικό μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα στο διαδίκτυο αρκεί να αναφέρεται η πηγή προέλευσής τους.

Λογοκλοπή

Η χρήση και επεξεργασία οπτικοακουστικού υλικού (εικόνες και ταινίες), οι οποίες δεν δημιουργήθηκαν από τους συνεργάτες του ιστοτόπου ΕΛΕΥΘΕΙΑ γίνεται καλή τη πίστει και αναφέρεται, όπου είναι δυνατόν ο δημιουργός. Εντούτοις, αν κάποιος δημιουργός θεωρήσει πως έχει γίνει από τον ιστότοπο “ΕΛΕΥΘΕΙΑ” λογοκλοπή εις βάρος του, παρακαλείται να επικοινωνήσει με το διαχειριστή του ιστοτοπου “ΕΛΕΥΘΕΙΑ” γραπτώς, ώστε, αν πρόκειται πράγματι εν αγνοία του διαχειριστού του ιστοτόπου ΕΛΕΥΘΕΙΑ να έχει γίνει λογοκλοπή, το υλικό να αφαιρεθεί.

Plagiarism

Use of video an images, that have not been created  by contributing authors of the site www.eleftheia.gr  in done in good faith and the creator is mentioned where possible. However in case someone cosnsiders that one’s work has been wrongfully used by the site www.eleftheia.gr, one is urged to contact the administrator of the site www.eleftheia.gr in written, so that, in case of unwilling plagiarism from the part of the site www.eleftheia.gr, the material in question is removed.

Ευθύνη του ιστοτόπου “ΕΛΕΥΘΕΙΑ” και των συνεργατών του

Η χρήση του υλικού του ιστοτόπου “ΕΛΕΥΘΕΙΑ” γίνεται αποκλειστικά με προσωπική ευθύνη του χρήστη.
Ο ιστότοπος “ΕΛΕΥΘΕΙΑ” και οι συνεργάτες του δεν φέρουν καμίαν ευθύνη σε περίπτωση κακής χρήσης του υλικού, που περιέχεται στις κατηγορίες “ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ” και “ΕΡΓΑΛΕΙΑ”. Το υλικό παρέχεται για ενημέρωση του κοινού και μόνο. Καμία απόφαση σχετική με παρακολούθηση κύησης, θέματα γονιμότητας και αντιμετώπισης οποιασδήποτε πάθησης δεν μπορεί να λαμβάνεται με γνώμονα το υλικό, που περιέχεται στις κατηγορίες “ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ” και “ΕΡΓΑΛΕΙΑ”, χωρίς την απαραίτητη εξατομικευμένη ιατρική συμβουλή και ιατρική επίβλεψη.
Για οποιδήποτε πρόβλημα προκύψει στην υγεία, την κύηση ή τη γονιμότητα εξαιτίας αποφάσεων, που ελήφθησαν με γνώμονα το υλικό, που περιέχεται στις κατηγορίες “ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ” και “ΕΡΓΑΛΕΙΑ”, χωρίς την αναζήτηση της απαραίτητης εξατομικευμένης ιατρικής συμβουλής και ιατρικής επίβλεψης, ο ιστότοπος “ΕΛΕΥΘΕΙΑ” και οι συνεργάτες του δεν φέρουν καμίαν ευθύνη.

Πολιτική προστασίας προσωπικού απορρήτου

1. Η χρήση της ιστοσελίδας Eleftheia.gr γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη – χρήστη και συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή και συμφωνία εκ μέρους του, των όρων χρήσεως και των παρακάτω όρων της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Οι παρακάτω όροι πολιτικής προστασίας αφορούν τόσο τη χρήση της ιστοσελίδας Eleftheia.gr από απλό επισκέπτη όσο και από εγγεγραμμένο χρήστη. Χρήση της ιστοσελίδας μας και εγγραφή σε αυτή, σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή, συγκατάθεση, συναίνεση, έγκριση και συμφωνία εκ μέρους του επισκέπτη-χρήστη με τους όρους χρήσεως και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθούμε. Στην περίπτωση που δεν τους αποδέχεστε ανεπιφύλακτα και πλήρως, παρακαλούμε μην προχωρήσετε στην οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας Eleftheia.gr.
2.Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει ισχύ μόνο για την ιστοσελίδα Eleftheia.gr. Οι χρήστες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, ότι η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους και προς άλλους δικτυακούς τόπους αλλά το Eleftheia.gr δεν φέρει κανενός είδους ευθύνη για τις πρακτικές και όρους πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων ή το περιεχόμενο των εν λόγω δικτυακών τόπων.
3. Το Eleftheia.gr δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσεως, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και όλες τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνουν, δημοσιεύοντας μια αναθεωρημένη έκδοση αυτών στην ιστοσελίδα μας, οι δε χρήστες – επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται αμαχήτως, ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις και παραχωρούν την συναίνεση, συγκατάθεση, συμφωνία και έγκριση τους. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση – επίσκεψη του δικτυακού μας τόπου και χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει. Η αναθεωρημένη έκδοση θα ισχύει από τη στιγμή της ανάρτησής της στον δικτυακό τόπο του Eleftheia.gr Όταν δημοσιεύονται αλλαγές στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, θα αναθεωρείται από το Eleftheia.gr και η ημερομηνία «τελευταίας ενημέρωσης» στην αρχή του παρούσας.
4.Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη που επισκέπτεται το Eleftheia.gr και κάθε είδους υπηρεσία που παρέχεται από το Eleftheia.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000, όπως και το Νόμο 2774/1999 και τις Οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ. Το Eleftheia.gr μπορεί να καταγράφει και να συλλέγει αυτόματα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τις ακόλουθες κατηγορίες πληροφοριών κατά την επίσκεψή του επισκέπτη-χρήστη στην ιστοσελίδα μας: (1) διευθύνσεις IP, (2) διακομιστές τομέα, (3) είδη ηλεκτρονικών υπολογιστών που έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας, (4) είδη φυλλομετρητών που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας, (5) αναφερόμενη πηγή ή URL το οποίο ενδεχομένως κατεύθυνε τον χρήστη στην ιστοσελίδα μας και (6) τις σελίδες και τις πληροφορίες στις οποίες είχατε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας. Αυτά τα δεδομένα μας βοηθούν στην κατανόηση της επισκεψιμότητας του δικτυακού μας τόπου, στη διάγνωση των προβλημάτων του διακομιστή, στη διαχείριση του δικτυακού μας τόπου και στην προσαρμογή και στην βελτίωση των πληροφοριών και υπηρεσιών. Προκειμένου να παράσχουμε στον επισκέπτη-χρήστη τις υπηρεσίες μας μπορεί να ζητηθεί από αυτόν να δώσει στο Eleftheia.gr ορισμένες πληροφορίες, οι οποίες τον προσδιορίζουν προσωπικά, δηλαδή ορισμένα προσωπικά στοιχεία, στα οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται : ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, όπως διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δημογραφικά στοιχεία όπως ο ταχυδρομικός κώδικας, το φύλο και η ημερομηνία γέννησής, η ιατρική ανάγκη για την αναζήτηση ιατρού που ταιριάζει στα κριτήριά του χρήστη και κάθε πληροφορία και επικοινωνία που παρέχει ο χρήστης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή επιστολής προς το Eleftheia.gr Παρά την καλόπιστη και κάθε δυνατή προσπάθεια από το Eleftheia.gr για την αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών σε ένα ασφαλές λειτουργικό περιβάλλον, το οποίο δεν είναι ανοιχτό για το κοινό, σημειώνεται, ότι δεν υπάρχει πλήρης ή τέλεια ασφάλεια και το Eleftheia.gr δεν εγγυάται, ότι δεν θα υπάρξουν ακούσιες αποκαλύψεις των προσωπικών σας δεδομένων. Ο χρήστης πρέπει να ενημερώνει άμεσα το Eleftheia.gr σε περίπτωση που τα στοιχεία επικοινωνίας του έχουν χαθεί, κλαπεί ή χρησιμοποιούνται χωρίς την άδειά του. Σε τέτοια περίπτωση θα καταργήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας από το λογαριασμό σας και θα ενημερώσουμε τα αρχεία μας αναλόγως.
5.Όταν επισκέπτης – χρήστης αποστέλλει πληροφορίες προς το δικτυακό τόπο του Eleftheia.gr με τη συμπλήρωση των σχετικών online φορμών ή την αποστολή email, για την εξυπηρέτηση ενός αιτήματος ή την παροχή κάποιας υπηρεσίας από τo Eleftheia.gr, οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται ορθά και με ακρίβεια. Οι πληροφορίες που παρέχει -συμπληρώνει ο επισκέπτης-χρήστης για την εξυπηρέτηση του αιτήματος του θεωρούνται εμπιστευτικές και διαβιβάζονται μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια σύμφωνα με το νόμο αρχή ή αρχές, σε περίπτωση που η από τον επισκέπτη χρήση αντίκειται στους κανόνες χρήσης του Eleftheia.gr και εν γένει την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Ειδικά το τελευταίο μπορεί να κριθεί σκόπιμο όταν η χρήση του δικτυακού τόπου του Eleftheia.gr από κάποιον επισκέπτη – χρήστη παραβαίνει τους κανόνες λειτουργίας του. Σε αυτή την περίπτωση όλες οι πληροφορίες του επισκέπτη – χρήστη αυτού καθώς και η ΙΡ διεύθυνσή του θα μπορούν να αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας, εφόσον αυτό απαιτηθεί για την προστασία δικαιωμάτων του Eleftheia.gr Σε περίπτωση αποστολής στοιχείων στην ιστοσελίδα του Eleftheia.gr θα πρέπει αυτά να μην αντιβαίνουν στην ελληνική νομοθεσία και τα χρηστά ήθη για τη χρήση του διαδικτύου εν γένει καθώς και να μην είναι αλλοιωμένα από τον επισκέπτη – χρήστη που προβαίνει στη δημοσίευση τους ή εν γνώσει του από άλλους. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το Eleftheia.gr χωρίς καμία αξίωση έναντι του Eleftheia.gr από τον επισκέπτη – χρήστη που τα παρέχει. Κάθε επισκέπτης-χρήστης είναι υπεύθυνος για τη χρήση του Eleftheia.gr και μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του μόνο για νόμιμους και θεμιτούς σκοπούς. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί το Eleftheia.gr με τρόπο που θα μπορούσε να καταστρέψει, να απενεργοποιήσει ή να βλάψει τους διακομιστές ή τα δίκτυά μας, ή με τρόπους, οι οποίοι παρεμβαίνουν στη χρήση και στην εκμετάλλευση των υπηρεσιών του Eleftheia.gr από οποιοδήποτε άλλο μέλος-επισκέπτη-χρήστη. Απαγορεύεται επίσης στον επισκέπτη – χρήστη να δημιουργεί ψεύτικους λογαριασμούς με δόλιες προθέσεις, να συλλέγει ή να αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα άλλων χρηστών με οποιοδήποτε τρόπο. Το Eleftheia.gr διατηρεί το δικαίωμα να επιδιώξει την ικανοποίηση του για κάθε ζημία του από την παραβίαση των άνω απαγορεύσεων από τον επισκέπτη – χρήστη και να προβεί σε οποιαδήποτε σχετική νομική ενέργεια, διαδικασία και λήψη νόμιμων διορθωτικών εξώδικων ή δικαστικών μέτρων με στόχο την αποτροπή παραβίασης των παρόντων όρων.
6. To Eleftheia.gr διατηρεί το δικαίωμα να προβεί ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες: α) να καταγράφει και να αποθηκεύει κάθε επικοινωνία του επισκέπτη – χρήστη με την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανόμένων των e-mail επικοινωνίας και των ερωτήσεων – απαντήσεων προς τους συνεργάτες του – ιατρούς ή άλλα πρόσωπα, β) να ερευνήσει οποιαδήποτε καταγγελία σε περίπτωση που κάποια επικοινωνία δεν συμμορφώνεται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης αυτού και να αποφασίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια να αποσύρει ή να απαιτήσει την απόσυρση μιας τέτοιας επικοινωνίας, γ) να αποσύρει επικοινωνίες και αποσταλλέντα από τον επισκέπτη χρήστη δεδομένα και πληροφορίες, που θεωρούνται προσβλητικές, παράνομες ή ενοχλητικές ή που δεν συμμορφώνονται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως του Eleftheia.gr δ) να διαγράψει εγγεγραμμένα μέλη, όταν αυτά δεν συμμορφώνονται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως του Eleftheia.gr μετά από σχετική προειδοποίηση τους.
7.Ο επισκέπτης – χρήστης αποδέχεται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως αυτά δηλώνονται από αυτόν τον ίδιο με την υποβολή του ερωτήματος και του προσωπικού του ιστορικού, από το διαχειριστή του site, ο οποίος δικαιούται να τα γνωστοποιεί σε τρίτα πρόσωπα (γιατρούς) με τον αποκλειστικό σκοπό της ορθής και καλής λειτουργίας-παροχής των υπηρεσιών του Eleftheia.gr και της αποστολής των σχετικών απαντήσεων. Περαιτέρω ο διαχειριστής του Eleftheia.gr θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών – αποστολέων ιατρικών ερωτημάτων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, για το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων, υποχρεούμενος στην τήρηση των διατάξεων του Ν. 2225/1994 και του Π.Δ. 47/2005 για την άρση του απορρήτου αυτού προς κάθε δικαστική αρχή, για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών αδικημάτων και για κάθε αναφερόμενο στο νόμο λόγο, αφού τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος.

Google AdWords Remarketing (Επαναληπτικό Μαρκετινγκ)

Χρησιμοποιούμε  την υπηρεσία Google AdWords Remarketing, η οποία χρησιμοποιεί cookies, που μας βοηθούν να δημοσιεύσουμε στοχευμένες διαδικτυακές διαφημίσεις βασισμένες σε προγενέστερες επισκέψεις στον ιστότοπό μας. Η Google χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες ώστε να προβάλλει με υπευθυνότητα διαφημίσεις του ιστοτόπου eleftheia.gr σε διάφορους ιστοτόπους τρίτων στο διαδίκτυο. Τα cookies αυτά είναι έχουν ημερομηνία λήξης και δεν περιέχουν πληροφορίες, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή σας. Παρακαλείσθε όπως απευθυνθείτε στη δήλωση της Google περί ιδιωτικότητας κατά τη διαφήμιση για περαιτέρω πληροφορίες καθώς και για τρόπους απεμπλοκής σας.

We use Google AdWords Remarketing which uses cookies to help us deliver targeted online adverts based on past visits to our website. Google uses this information to carefully display Motor Inn adverts on various third party websites across the internet. These cookies are set to expire and do not contain information that can identify you personally. Please refer to the Google Advertising Privacy Notice for more information about the ability to opt out.


Διαχείρηση προσωπικών δεδομένων, των επισκεπτών του ιστοτόπου www.eleftheia.gr

Ο ιστότοπος www.eleftheia.gr συμμορφώνεται με τις οδηγίες, που αφορούν τη διαχείρηση προσωπικών δεδομένων, όπως αυτές αποτυπώνονται στο Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασια Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Για οποιαδήποτε απορία ή ένστασή σας σχετικά με τον τρόπο, που ο ιστότοπος διαχειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στη διεύθυνση [email protected].