Γιατί προβαίνουμε στην κωνοειδή εκτομή του τραχήλου με αγκύλη διαθερμίας (Loop);

Η κωνοειδής εκτομή του τραχήλου με αγκύλη διαθερμίας (Loop) εκτελείται προκειμένου να αφαιρεθούν από τον τράχηλο της μήτρας, υψηλού βαθμού προκαρκινικές αλλοιώσεις, για τις οποίες υφίσταται υψηλή πιθανότητα εξέλιξής τους σε καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Τι να περιμένω, όταν θα μπω στο χειρουργείο, προκειμένου να υποβληθώ σε κωνοειδή εκτομή του τραχήλου με αγκύλη διαθερμίας (Loop);

Η κωνοειδής εκτομή του τραχήλου με αγκύλη διαθερμίας (Loop)  πραγματοποιείται με τη γυναίκα τοποθετημένη στη θέση λιθοτομής (τη γνωστή γυναικολογική θέση, που λαμβάνει στο test Παπανικολάου) και έχουσα λάβει ελαφρά αναισθησία (μέθη).

Ο ιατρός εισάγει εντός του κόλπου έναν κολποδιαστολέα, προκειμένου να εντοπίσει τον τράχηλο της μήτρας.

Αυτής καθαυτής της επέμβασης συνήθως προηγείται μία κολποσκόπηση, ώστε να εντοπισθούν οι υψηλού βαθμού προκαρκινικές αλλοιώσεις και να εκτιμηθεί η έκτασή τους (τουλάχιστον του τμήματος, που είναι ορατό)

Τι εργαλεία χρησιμοποιεί ο ιατρός, για να εκτελέσει την κωνοειδή εκτομή του τραχήλου με αγκύλη διαθερμίας (Loop);

Για την επέμβαση αυτή ο γυναικολόγος χρησιμοποιεί ένα ηλεκτρόδιο, δηλαδή μία συσκευή, η οποία διαπερνάται από ηλεκτρικό ρεύμα.

Ένα τέτοιο ηλεκτρόδιο, μπορούμε να δούμε στην παρακάτω εικόνα. Διακρίνουμε την πλαστική λαβή του ηλεκτροδίου, δια της οποίας ο ιατρός κρατά το εργαλείο. Στο ένα άκρο εντοπίζεται το ειδικό βύσμα σύνδεσης του ηλεκτροδίου με τη συσκευή παροχής ρεύματος και στο άλλο άκρο η ηλεκτροφόρος αγκύλη.

 

Η αγκύλη είναι ένα πολύ λεπτό σύρμα, δια του οποίου διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, όταν ο ιατρός πατήσει το ανάλογο κουμπί, με συνέπεια να αυξηθεί η θερμοκρασία του (το σύρμα αυτό ονομάζεται διαθερμία).

Πώς ο ιατρός εκτελεί την κωνοειδή εκτομή του τραχήλου με αγκύλη διαθερμίας (Loop);

Αν η αγκύλη έρθει σε επαφή με μαλακό ιστό – όπως είναι ο τράχηλος της μήτρας – όσο διέρχεται δια αυτής ηλεκτρικό ρεύμα, τότε τέμνει («κόβει») το συγκεκριμένο ιστό, ενώ συγχρόνως καυτηριάζει και το χαίνον («ανοικτό») τραύμα, οπότε ανακόπτεται η όποια αιμορραγία.

Στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε ό,τι βλέπει και ο ιατρός κατά την εκτέλεση της επέμβασης.

 

Στην εικόνα αυτή διακρίνουμε την ηλεκτροφόρο αγκύλη, η οποία έχει έρθει σε επαφή με τον ιστό του τραχήλου της μήτρας. Έτσι έχει δημιουργηθεί μία τομή πάνω στον ιστό αυτό. Ο ιατρός συνεχίζει να μετακινεί το ηλεκτρόδιο κατά την κατεύθυνση, που υποδεικνύει το βέλος. Κατά τη μετακίνηση αυτή του ηλεκτροδίου, το τμήμα της αγκύλης, που βρίσκεται μέσα στον ιστό συνεχίζει να τέμνει τον τράχηλο και να καυτηριάζει το τραύμα, έως ότου αποκοπεί ένα τεμάχιο τραχηλικού ιστού, το οποίο έχει κωνοειδές σχήμα.

Στην ακόλουθη εικόνα βλέπουμε την ίδια επέμβαση ιδωμένη σε εγκάρσια τομή («από επάνω»). Εδώ βλέπουμε το βάθος του τραχήλου, στο οποίο εισέρχεται η αγκύλη τέμνοντας και καυτηριάζοντας μέχρι να αφαιρεθεί ένα τμήμα του τραχήλου σε σχήμα κώνου.

 

Πώς ο ιατρός γνωρίζει ότι αφαίρεσε τη βλάβη εξ’ ολοκλήρου;

Στην παραπάνω εικόνα περιλαμβάνεται μία ακόμα σημαντική λεπτομέρεια, που αφορά υποθετικές βλάβες (αλλοιώσεις) στον ιστό του τραχήλου.

Έχουμε μία βλάβη χρωματισμένη με μωβ χρώμα, η οποία εκτείνεται εντός του αυλού του τραχήλου και δεν φθάνει μέχρι τα όρια του κώνου του αφαιρεθέντος ιστού (ονομάζονται «χειρουργικά όρια») και μία βλάβη χρωματισμένη με πορτοκαλί χρώμα, η οποία ξεπερνάει τα χειρουργικά όρια.

Η λεπτομέρεια αυτή είναι σημαντική, διότι, όταν λάβουμε τα αποτελέσματα της παθολογοανατομικής εξέτασης, μας ενδιαφέρει να εξακριβώσουμε όχι μόνον το είδος της βλάβης, αλλά και το κατά πόσον τα χειρουργικά όρια είναι «ελεύθερα βλάβης».

Αν τα χειρουργικά όρια είναι «ελεύθερα βλάβης», τότε θεωρούμε, πως η βλάβη αφαιρέθηκε εξ ολοκλήρου, ενώ αν η αφαιρεθείσα βλάβη εκτείνεται έως τα χειρουργικά όρια, τότε είναι πιθανό να εκτείνεται και πέραν αυτών, οπότε συμπεραίνουμε, ότι δια της επέμβασης αφαιρέσαμε μόνον τμήμα της βλάβης.

Αν τα χειρουργικά όρια δεν είναι ελεύθερα βλάβης, τότε ίσως χρειαστεί η επέμβαση να επαναληφθεί, προκειμένου να αφαιρεθεί η βλάβη εξ ολοκλήρου.  

Πρακτικά δεν είναι δυνατόν διεγχειρητικώς (κατά τη διάρκεια της επέμβασης δηλαδή) να γνωρίζει ο γυναικολόγος σε ποιο βάθος ιστού πρέπει να προχωρήσει τέμνοντας και η παθολογοανατομική έκθεση είναι ο μόνος τρόπος να επιβεβαιώσει, αν η βλάβη αφαιρέθηκε εξ ολοκλήρου.

Πώς ο ιατρός μειώνει τις πιθανότητες αιμορραγίας μετά την επέμβαση;

Μετά το πέρας της επέμβασης, ο ιατρός ελέγχει, αν στον ιστό του τραχήλου, που παρέμεινε (ονομάζεται «κολόβωμα» του τραχήλου), υπάρχουν εστίες αιμορραγίας. Αν υπάρχουν τέτοιες εστίες, τα σημεία αυτά καυτηριάζονται δια ενός ειδικού ηλεκτροδίου και ακολουθεί επάλειψη του κολοβώματος με ειδική «πάστα» (έτσι ονομάζουμε μία παχύρευστη ουσία), που ονομάζεται Monsel, δια της οποίας επιτυγχάνεται και χημικός καυτηριασμός του τραύματος.

Κλείστε ΕΔΩ το ραντεβού σας, για να αντιμετωπίσουμε όποιο γυναικολογικό θέμα, θέμα εγκυμοσύνης ή θέμα υπογονιμότητας σας απασχολεί!

Δείτε ΕΔΩ πότε είναι οι γόνιμες ημέρες σας!

 

Δρ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΛΥΓΝΟΣ, MSc, PhD
ΜΑΙΕΥΤΗΡ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Master of Science University College London
Διδάκτωρ Μαιευτικής Γυναικολογίας