Τι είναι ο HPV;

Με τον όρο HPV (Human Papilloma Virus – Ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων) αναφερόμαστε σε μια οικογένεια ιών, η οποία αριθμεί περίπου 200 μέλη, τα οποία ονομάζονται στελέχη. Η λοίμωξη από τον HPV μεταδίδεται με την ερωτική επαφή.

Μεταξύ των μελών της οικογένειας αυτής συγκαταλέγονται κάποια, που ονομάζονται υψηλού κινδύνου, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Δηλαδή αν κολλήσω τον ιό θα πάθω κατευθείαν καρκίνο του τραχήλου της μήτρας;

Φυσικά και όχι!

Ευτυχώς αυτού καθαυτού του πραγματικού καρκίνου προηγούνται κάποιες προκαρκινικές αλλοιώσεις στον τράχηλο της μήτρας.

Αν οι αλλοιώσεις αυτές εντοπιστούν εγκαίρως, τότε τα θεραπευτικά μέσα, που έχουμε στη διάθεσή μας κατά κανόνα δεν σας ταλαιπωρούν, ενώ δεν θέτουν σε γενικές γραμμές σε κίνδυνο τη γονιμότητά σας.

Τι εξετάζουμε με το HPV-DNA test;

Με το test αυτό εξετάζουμε, αν έχετε έρθει ή όχι σε επαφή με κάποιο στέλεχος του HPV.

Τι εξετάζουμε με το test Παπανικολάου;

Με το test Παπανικολάου εξετάζουμε, αν ο HPV, με τον οποίο έχετε έρθει σε επαφή έχει προκαλέσει προκαρκινικές αλλοιώσεις.

Δηλαδή ο HPV δεν προκαλεί ΠΑΝΤΑ προκαρκινικές αλλοιώσεις;

Η απάντηση είναι ΟΧΙ.

Οι πιθανότητες ο ιός να προκαλέσει προκαρκινικές αλλοιώσεις στον τράχηλο εξαρτώνται κατά βάση από τους εξής παράγοντες:

• Την ηλικία σας
Οι πιθανότητες να εμφανιστούν προκαρκινικές αλλοιώσεις είναι υψηλότερες στις νεαρές ηλικίες, αλλά πάλι στις ηλικίες αυτές είναι και πιο πιθανό οι αλλοιώσεις αυτές να αναστραφούν αυτόματα.

• Τον τύπο του ιού
Στελέχη υψηλού κινδύνου συνδέονται με μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης αλλοιώσεων.

• Από την κατάσταση του ανοσοποιητικού σας συστήματος
Αν το ανοσοποιητικό σας σύστημα έχει για κάποιους λόγους κατασταλεί, τότε είναι πιθανότερο να εμφανιστούν προκαρκινικές αλλοιώσεις. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε το κάπνισμα, το οποίο μειώνει τη λειτουργικότητα του ανοσοποιητικού συστήματος και αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης προκαρκινικών αλλοιώσεων.

Συμπέρασμα

Με το μεν test Παπανικολάου εξετάζουμε αν υφίστανται στον τράχηλο της μήτρας σας προκαρκινικές αλλοιώσεις, δηλαδή αλλοιώσεις, οι οποίες ενδέχεται να μεταβληθούν σε πραγματικό καρκίνο.

Με το δε HPV-DNA test εξετάζουμε, αν έχετε έρθει σε επαφή με τον HPV και συγκεκριμένα ταυτοποιούμε (ανευρίσκουμε) το συγκεκριμένο στέλεχος, με το οποίο έχετε έρθει σε επαφή. Έτσι εκτιμούμε τις πιθανότητες το στέλεχος αυτό να προκαλέσει προκαρκινικές αλλοιώσεις, ανάλογα με το αν ανήκει ή όχι στα στελέχη υψηλού κινδύνου.

Επομένως, θα μπορούσε να πει κανείς, πως με το test Παπανικολάου εντοπίζουμε ενδεχόμενες προκαρκινικές αλλοιώσεις, ενώ με το HPV-DNA test εντοπίζουμε αν έχετε έρθει σε επαφή με τη γενεσιουργό αιτία των αλλοιώσεων αυτών, ήτοι με τον ιό. Συνεπώς οι εξετάσεις αυτές κατά κάποιον τρόπο αλληλοσυμπληρώνονται.

Κλείστε ΕΔΩ το ραντεβού σας, για να αντιμετωπίσουμε όποιο γυναικολογικό θέμα, θέμα εγκυμοσύνης ή θέμα υπογονιμότητας σας απασχολεί!

Δείτε ΕΔΩ πότε είναι οι γόνιμες ημέρες σας!

Δρ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΛΥΓΝΟΣ, MSc, PhD
ΜΑΙΕΥΤΗΡ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Master of Science University College London
Διδάκτωρ Μαιευτικής Γυναικολογίας