Τι είναι η μαστογραφία;

Η μαστογραφία είναι χωρίς συζήτηση ο «βασιλιάς» της πρώιμης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού.

Πρόκειται για μία ακτινογραφία του μαστού. Για να είμαστε πιο ακριβείς η μαστογραφία περιλαμβάνει δύο ακτινογραφίες για έκαστο μαστό.

Ο κάθε μαστός τοποθετείται μεταξύ δύο παράλληλων πλακών και συμπιέζεται ώστε να μειωθεί το πάχος του (βλ. εικόνα). Η πίεση ασκείται τόσο κατά τον κέφαλο – ουραίο άξονα (από πάνω και κάτω δηλαδή), όσο και κατά τον μέσο – πλάγιο άξονα (από δεξιά και αριστερά δηλαδή). Έτσι οι ακτίνες του μηχανήματος, μπορούν να αποδώσουν καλύτερα την εικόνα του μαστού.

Η ακτινοβολία είναι ελάχιστη και σε καμία περίπτωση βλαπτική για τη γυναίκα.

Τα τελευταία χρόνια η ευρεία διάδοση της ψηφιακής μαστογραφίας έχει αυξήσει σε σημαντικό βαθμό την αποτελεσματικότητα της εξέτασης αυτής, αφού οι εικόνες, που προκύπτουν έχουν εντυπωσιακή καθαρότητα.

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ακτινολογίας (American College of Radiology), και η Αμερικανική Κοινότητα για τον Καρκίνο (American Cancer Society) συνιστούν η μαστογραφία να γίνεται σε ετήσια βάση από τη συμπλήρωση του 40ού έτους της γυναίκας κι έπειτα.

Μα χρειάζεται να υποβληθώ σε μαστογραφία, όσο θηλάζω;

Φυσικά στο ερώτημα αυτό μόνον ο θεράπων ιατρός είναι σε θέση να απαντήσει, ο οποίος γνωρίζει την κλινική σας κατάσταση και το ιστορικό σας.

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, οι περιπτώσεις καρκίνου του μαστού σε εγκύους και θηλάζουσες αντιπροσωπεύουν μόλις το 3% του συνόλου των περιπτώσεων καρκίνου του μαστού. Επομένως, δεν πρόκειται για ένα ιδιαίτερα συχνό είδος καρκίνου.

Συνήθως, σε εγκύους και θηλάζουσες συνιστάται περαιτέρω εκτίμηση ψηλαφητών ογκιδίων του μαστού, τα οποία εμμένουν για διάστημα δύο ή περισσοτέρων εβδομάδων. Κατά κανόνα τέτοια μορφώματα αρχικά εξετάζονται δια υπερηχογραφήματος.

Η υπερηχογραφική εξέταση του μαστού τότε είναι αρκετά αξιόπιστη στη διάκριση μεταξύ μορφωμάτων με καλοήθη χαρακτηριστικά, από μορφώματα, η παρουσία των οποίων ενδεχομένως να υποκρύπτει κακοήθεια.

Σε επιλεγμένες δε περιπτώσεις δεν αποκλείεται να γίνει σύσταση και για λήψη βιοψίας δια βελόνης υπό υπερηχογραφική παρακολούθηση. Η επέμβαση αυτή εκτελείται με τοπική αναισθησία ακόμα και σε εγκύους ή θηλάζουσες, αν κριθεί σκόπιμο.

Οι αλλαγές στη μορφολογία του μαστού ένεκα των ορμονικών ερεθισμάτων, που ρυθμίζουν την παραγωγή γάλακτος, καθιστούν το μαστό πιο «πυκνό». Έτσι η ερμηνεία των ακτινογραφικών εικόνων, οι οποίες ελήφθησαν από θηλάζουσες είναι δυσχερέστερη. Για το λόγο αυτό η μαστογραφία τότε θεωρείται λιγότερο «ακριβής».

Εντούτοις, δεν παύει να είναι ενίοτε χρήσιμη, καθότι δια αυτής εντοπίζονται ασβεστώσεις στο μαστό (αποτιτανώσεις), που δεν είναι εφικτό να απεικονισθούν στο υπερηχογράφημα. Η παρουσία ασβεστώσεων κάποιες φορές συνδέεται με κακοήθεια.

Αν κατά τη διάρκεια του θηλασμού συστηθεί η υποβολή της γυναίκας σε υπερηχογράφημα ή μαστογραφία, οι εξετάσεις αυτές εκτελούνται μετά από κένωση των μαστών είτε δια θηλασμού, είτε δια αντλίας.

Σε γενικές πάντως γραμμές, αν δεν υφίστανται «ύποπτα» μορφώματα, η μαστογραφία συνιστάται να γίνει μετά την παρέλευση τριμήνου από την παύση του θηλασμού, προκειμένου η πυκνότητα του μαστού να επανέλθει στα συνήθη επίπεδα και η απεικόνισή του να είναι «καθαρότερη».

Αν χρειαστεί να υποβληθώ σε μαστογραφία, όσο θηλάζω θα μειωθεί το γάλα ή θα επηρεαστεί αρνητικά η ποιότητά του;

Δεν υπάρχουν στοιχεία, που να καταδεικνύουν, ότι η ποσότητα γάλακτος θα μειωθεί ένεκα της υποβολής της θηλάζουσας σε μαστογραφία.

Το είδος της ακτινοβολίας, που χρησιμοποιείται στις ακτινογραφίες, άρα και στη μαστογραφία, ονομάζεται ιονίζουσα ακτινοβολία. Το είδος αυτό της ακτινοβολίας απαντάται και στο περιβάλλον, όπου εκπέμπεται τόσο από φυσικές, όσο και από τεχνητές πηγές. Έτσι ούτως ή άλλως είστε εκτεθειμένη σε αυτήν.

Η δόση ιονίζουσας ακτινοβολίας, στην οποία εκτίθεστε ένεκα της μαστογραφίας αντιστοιχεί σε 7 εβδομάδες έκθεση στην ιονίζουσα ακτινοβολία περιβάλλοντος. Επομένως, πρόκειται για ιδιαίτερα χαμηλή δόση, η οποία δεν φαίνεται από τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα ικανή να επηρεάσει την ποιότητα του γάλακτος. Συνεπώς, δεν υφίσταται λόγος να μη θηλάσετε μετά από μαστογραφία.

Κλείστε ΕΔΩ το ραντεβού σας, για να αντιμετωπίσουμε όποιο γυναικολογικό θέμα, θέμα εγκυμοσύνης ή θέμα υπογονιμότητας σας απασχολεί!

Δείτε ΕΔΩ πότε είναι η πιθανή ημερομηνία τοκετού σας!

Δρ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΛΥΓΝΟΣ, MSc, PhD
ΜΑΙΕΥΤΗΡ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Master of Science University College London
Διδάκτωρ Μαιευτικής Γυναικολογίας