ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ

Ο ΙΑΤΡΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΑΡΘΡΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

VIDEOS

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ

Λίγα λόγια για τη γονιμοποίηση του ωαρίου…

Στα μέσα περίπου του εμμηνορρυσιακού κύκλου από μία (συνήθως) εκ των ωοθηκών απελευθερώνεται εντός της σάλπιγγας ένα (κατά κανόνα) ωάριο μετά την ωοθυλακιορρηξία.

Το απελευθερωθέν ωάριο επιβιώνει για 24 περίπου ώρες από την ωοθυλακιορρηξία εντός της σάλπιγγας. Αν στο διάστημα αυτό «συναντήσει» εκεί ζωντανά σπερματοζωάρια, τότε υφίσταται η πιθανότητα να «ενωθεί» με ένα από αυτά και να γονιμοποιηθεί, στην αντίθετη περίπτωση το ωάριο θα αποπέσει (θα «εξαφανισθεί»).

Τοιουτοτρόπως, προκύπτει ένα έμβρυο, το οποίο ακολουθεί τη σάλπιγγα και φθάνει στην ενδομητρική κοιλότητα. Εν συνεχεία εμφυτεύεται στον ιστό, που καλύπτει εσωτερικά την κοιλότητα αυτή και ονομάζεται ενδομήτριο.

Λίγα λόγια για τη γονιμοποίηση του ωαρίου…

Η έναρξη της κύησης προϋποθέτει τη «συνάντηση» ενός ωρίμου ωαρίου με ένα σπερματοζωάριο.

Η απελευθέρωση ενός (συνήθως) ωρίμου ωαρίου από μία εκ των ωοθηκών λαμβάνει χώρα περίπου στα μέσα του κύκλου με τη λεγομένη ωοθυλακιορρηξία (ή απλά «ωορρηξία»). Αμέσως μετά το απελευθερωθέν ωάριο εισέρχεται στη σάλπιγγα. Αν εκεί δεν συναντήσει ζωντανά σπερματοζωάρια, τότε το ωάριο αποπίπτει («εξαφανίζεται») εντός 12 έως 24 ωρών. Επομένως, αν μία γυναίκα έχει έναν «τυπικό» κύκλο μήκους 28 ημερών, τότε η ωοθυλακιορρηξία λαμβάνει χώρα κοντά στη 14η ημέρα αυτού.

Αντίθετα, αν εντός της σάλπιγγας (συγκεκριμένα εντός του κώδωνος αυτής) το ελεύθερο και ώριμο ωάριο συναντήσει ζωντανά σπερματοζωάρια, διότι το ζευγάρι ήρθε σε σεξουαλική επαφή κατά τις γόνιμες ημέρες της γυναίκας, τότε είναι πιθανό αυτό να γονιμοποιηθεί και έτσι να σχηματισθεί ένα έμβρυο.

Τι εννοούμε, όταν αναφερόμαστε στο «περιβάλλον» της μήτρας;

Η δομή του ενδομητρίου (του ιστού δηλαδή, που καλύπτει την ενδομητρική κοιλότητα) μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του κύκλου, ακολουθώντας τα ορμονικά ερεθίσματα, που καθορίζουν και το πότε θα έρθει η έμμηνος ρύση.

Εντός της ενδομητρικής κοιλότητας εξάλλου εντοπίζεται και μικρή ποσότητα υγρού, που ονομάζεται ενδομητρικό υγρό. Η σύνθεση του υγρού αυτού επίσης δεν είναι σταθερή και μεταβάλλεται μέσα στον κύκλο «ακολουθώντας» και αυτό τις διακυμάνσεις των επιπέδων των ορμονών, που «ρυθμίζουν» τον κύκλο.

Θα μπορούσε να πει κανείς, πως η σύνθεση και η δομή του ενδομητρικού ιστού σε συνδυασμό με τη σύνθεση του ενδομητρικού υγρού, καθιστούν αυτό, που ονομάζουμε «περιβάλλον» της μήτρας.

1.    Το μέγεθος των γονέων

Είναι αναμενόμενο «μικροί το δέμας» (μικρόσωμοι) γονείς, να αποκτούν συνήθως και μικρότερα μωρά. Κατ’ αντιστοιχία μεγαλόσωμοι γονείς είναι πιθανότερο να αποκτήσουν και μεγαλύτερα μωρά. Θα μπορούσε να πει κανείς, πως το βάρος τρόπον τινά είναι ένα «οικογενές» χαρακτηριστικό (δηλαδή χαρακτηρίζει τους κλάδους ενός οικογενειακού δένδρου).

Το μωρό μέσα στη μήτρα είναι ένας ραγδαία αναπτυσσόμενος οργανισμός. Για τις μεταβολικές του ανάγκες εξαρτάται πλήρως από τη μητέρα. Δια του πλακούντα και των αγγείων του ομφάλιου λώρου ο οργανισμός της μητέρας παρέχει στο μωρό τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Δια της αντίστροφης οδού απομακρύνονται από τον οργανισμό του μωρού τα «άχρηστα» προϊόντα του μεταβολισμού του, τα οποία μεταφέρονται στον οργανισμό της μητέρας, από όπου και απεκκρίνονται («αποβάλλονται») στο περιβάλλον.

Το φαινόμενο της ώσμωσης και η παραγωγή αμνιακού υγρού…

«Με τον όρο Ώσμωση περιγράφεται το φαινόμενο της διέλευσης περισσοτέρων μορίων διαλύτη, μέσω μίας ημιδιαπερατής μεμβράνης, από το διαλύτη στο διάλυμα, ή από το αραιότερο διάλυμα προς το πυκνότερο διάλυμα»

Αυτός είναι και ο ορισμός, που θα βρείτε σε βιβλία φυσικής και χημείας.

Η Ώσμωση έχει ΜΕΓΑΛΗ σχέση με την παραγωγή αμνιακού υγρού!

Τι είναι το αμνιακό υγρό;

Αμνιακό υγρό ονομάζεται το διαυγές και ελαφρά υποκίτρινο (κιτρινωπό) υγρό, μέσα στο οποίο μεγαλώνει προστατευμένο το μωράκι κατά τη διάρκεια της κύησης.

Πώς η ποσότητα του αμνιακού υγρού μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της κύησης;

Η ποσότητα του αμνιακού υγρού μεταβάλλεται με σχετικά «προβλέψιμο» τρόπο κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου της κύησης. Κατά το διάστημα αυτό καταγράφεται μία γραμμική σχέση μεταξύ της ποσότητας του αμνιακού υγρού και του βάρους του μωρού: όσο αυξάνεται το βάρος του μωρού, τόσο αυξάνεται και η ποσότητα αμνιακού υγρού.

Τι είναι ο πλακούντας με λίγα λόγια;

Ο πλακούντας είναι το μεγαλύτερο εμβρυϊκό όργανο. Πρόκειται για ένα «προσωρινό» όργανο, υπό την έννοια ότι η λειτουργία του παύει με το πέρας του δευτέρου σταδίου του τοκετού, οπότε και το νεογνό έχει εξέλθει της μήτρας και μπορεί να ξεκινήσει να αναπνέει από μόνο του.

Όσο το μωρό αναπτύσσεται προστατευμένο μέσα στη μήτρα, είναι «συνδεδεμένο» με τον πλακούντα μέσω του ομφαλίου λώρου, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Τι είναι ο πλακούντας με λίγα λόγια;

Ο πλακούντας είναι το μεγαλύτερο εμβρυϊκό όργανο. Πρόκειται για ένα «προσωρινό» όργανο, υπό την έννοια ότι η λειτουργία του παύει με το πέρας του δευτέρου σταδίου του τοκετού, οπότε και το νεογνό έχει εξέλθει της μήτρας και μπορεί να ξεκινήσει να αναπνέει από μόνο του.

Όσο το μωρό αναπτύσσεται προστατευμένο μέσα στη μήτρα, είναι «συνδεδεμένο» με τον πλακούντα μέσω του ομφαλίου λώρου, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Τι είναι ο πλακούντας με λίγα λόγια;

Ο πλακούντας είναι το μεγαλύτερο εμβρυϊκό όργανο. Πρόκειται για ένα «προσωρινό» όργανο, υπό την έννοια ότι η λειτουργία του παύει με το πέρας του δευτέρου σταδίου του τοκετού, οπότε και το νεογνό έχει εξέλθει της μήτρας και μπορεί να ξεκινήσει να αναπνέει από μόνο του.

Όσο το μωρό αναπτύσσεται προστατευμένο μέσα στη μήτρα, είναι «συνδεδεμένο» με τον πλακούντα μέσω του ομφαλίου λώρου, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.