Τι ονομάζουμε ερωτική επιθυμία;

Σύμφωνα με μελέτη του 2003 ως ερωτική επιθυμία μπορούμε να ορίσουμε το άθροισμα όλων εκείνων των δυνάμεων, οι οποίες ωθούν το άτομο να εκφράσει ερωτική συμπεριφορά ή ενίοτε το αποτρέπουν από τέτοιου είδους έκφραση.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες το φάσμα της έντασης της ερωτικής επιθυμίας κυμαίνεται από την αποστροφή, την απροθυμία, την αδιαφορία, το ενδιαφέρον, την ανάγκη, έως και το πάθος. Αν και πολλά άτομα ακολουθούν ένα χαρακτηριστικό και «προσωπικό» σχήμα («μοτίβο») ερωτικής επιθυμίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, το φάσμα της έντασής του μεταβάλλεται ανάλογα με τη φάση της ζωής, που έκαστος διανύει.

Από κλινικής απόψεως είναι φαίνεται χρήσιμο να αντιμετωπίζουμε την ερωτική επιθυμία ως αποτελούμενη από τρία διακριτά συστατικά μέρη:

ορμή (αφορά τη «βιολογική» διάσταση της ερωτικής επιθυμίας)

κίνητρο (αφορά την επιρροή επί της ερωτικής επιθυμίας των ατομικών ψυχολογικών χαρακτηριστικών, της βιοθεωρίας, της κοσμοθεωρίας και των ενδεχόμενων «μη – ερωτικών» κινήτρων ενός εκάστου, αλλά των ειδικών χαρακτηριστικών της κάθε διαπροσωπικής σχέσης)

«ευχή» (αφορά τον τρόπο, που ο κοινωνικός περίγυρος επηρεάζει τον τρόπο, που το άτομο αντιμετωπίζει την ερωτική επιθυμία και τον ερωτισμό γενικότερα)

Τέσσερις κατά βάσιν μεταβλητές επηρεάζουν την ερωτική επιθυμία. Αυτές είναι:

• η ηλικία

• το φύλο

• η κοινωνική κατάσταση του ατόμου

• η κατάσταση της υγείας

Τι είναι η ερωτική διέγερση;

Συχνά, όταν αναφερόμαστε στην ερωτική διέγερση περιοριζόμαστε στις αλλαγές, που επισυμβαίνουν στο σώμα μας εν όψει της ερωτικής επαφής. Οι αλλαγές αυτές αφορούν καταρχήν τα γεννητικά όργανα. Έτσι έχουμε τη στύση στον άνδρα και τις αντίστοιχες αλλαγές στο αιδοίο και στον κόλπο της γυναίκας. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε, πως στην ερωτική διέγερση «συμμετέχει» το σώμα στην ολότητά του. Επομένως, επί παραδείγματι παρατηρείται και αύξηση του καρδιακού ρυθμού, της αρτηριακής πίεσης και μεταβολές στη ροή του αίματος.

Εντούτοις, όπως περιγράφεται και σε μελέτη του 2018, υφίσταται και η λεγόμενη υποκειμενική ερωτική διέγερση. Με τον όρο αυτό αναφερόμαστε στην ανταπόκριση του ατόμου σε ενδεχόμενο ερωτικό ερέθισμα σε γνωστικό επίπεδο. Επομένως, το άτομο θα πρέπει να ανταποκρίνεται συνειδητά στο συγκεκριμένο ερέθισμα. Το δε ερωτικό ερέθισμα ενδέχεται να είναι υπόρρητο (έμμεσο ή συγκαλυμμένο) ή κατηγορηματικό («ξεκάθαρο). Οι συντάκτες της εν λόγω μελέτης αναφέρονται και σε «γνωστική» και σε «συναισθηματική» διέγερση. Του όρους αυτούς τους αντιμετωπίζουν ως τρόπον τινά ισοδύναμους με όρους «ψυχική» ή «νοητική» διέγερση, που συχνά χρησιμοποιούνται στη διεθνή βιβλιογραφία.

Οι επιστήμονες, που συνέγραψαν την ανωτέρω αναφερθείσα μελέτη του 2018 περιγράφουν εξάλλου, πως η αίσθηση της διέγερσης προϋποθέτει εμπλοκή τόσο του σώματος, όσο και του πνεύματος στην ερωτική διαδικασία. Μάλιστα, η ερωτική διέγερση οδηγεί και σε άρση των αναστολών, ενώ αποτελεί και ισχυρό κίνητρο εμπλοκής σε ερωτική δραστηριότητα.

Επιπροσθέτως, η υποκειμενική ερωτική διέγερση έχει συμπεριληφθεί σε μελέτη του 2007, στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από 1500 άτομα, στους 10 πιο σημαντικούς λόγους (μεταξύ των 237), που ωθούν τους ανθρώπους να ξεκινήσουν ερωτική επαφή.

Επανερχόμενοι στις διατυπωθείσες απόψεις, όπως αυτές κατεγράφησαν στην προαναφερθείσα μελέτη του 2018, θεωρείται, πως η έντονη υποκειμενική ερωτική διέγερση ενισχύει την ερωτική απόλαυση, αλλά και το αίσθημα ερωτικής ικανοποίησης κατά τη διάρκεια της ερωτικής πράξης. Τόσο η διέγερση, όσο και η απόλαυση συνδέονται και με την εμπλοκή του ατόμου σε ερωτική δραστηριότητα και στο μέλλον. Αντίθετα, όταν η ένταση της υποκειμενικής ερωτικής διέγερσης είναι χαμηλή ή αυτή είναι παντελώς απούσα, τότε το άτομο συχνά εκφράζει κλινικώς σημαντική ψυχική δυσφορία.

Δείτε ΕΔΩ πώς η Ιατρική Κλινική Υπνοθεραπεία (Ύπνωση) μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της σεξουαλικής δυσλειτουργίας και στη δική σας περίπτωση!

Κλείστε ΕΔΩ το ραντεβού σας, για να αντιμετωπίσουμε όποιο γυναικολογικό θέμα, θέμα εγκυμοσύνης ή θέμα υπογονιμότητας σας απασχολεί!

Στο παρακάτω video μπορείτε να δείτε πώς μπορείτε να βελτιώσετε την υγεία του κόλπου σας και τη σεξουαλική σας ζωή χάρη στους υπερήχους HIFU!

 

Διαβάστε ακόμα:

– Ερωτική επιθυμία και ερωτική διέγερση: πόσο διαφέρουν μεταξύ τους;

– H χρήση αντισυλληπτικού και ερωτική επιθυμία

– Χορήγηση ορμονών μετά την εμμηνόπαυση για βελτίωση ερωτικής επιθυμίας

 

Δρ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΛΥΓΝΟΣ, MSc, PhD
ΜΑΙΕΥΤΗΡ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Master of Science University College London
Διδάκτωρ Μαιευτικής Γυναικολογίας

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία

Levine SB. The nature of sexual desire: a clinician’s perspective. Arch Sex Behav. 2003 Jun;32(3):279-85. doi: 10.1023/a:1023421819465. PMID: 12807300.

Handy AB, Stanton AM, Meston CM. Understanding Women’s Subjective Sexual Arousal Within the Laboratory: Definition, Measurement, and Manipulation. Sex Med Rev. 2018 Apr;6(2):201-216. doi: 10.1016/j.sxmr.2017.11.001. Epub 2018 Jan 12. PMID: 29339116.

Meston CM, Buss DM. Why humans have sex. Arch Sex Behav. 2007 Aug;36(4):477-507. doi: 10.1007/s10508-007-9175-2. Epub 2007 Jul 3. PMID: 17610060.