Τι ονομάζουμε ερωτική επιθυμία;

Σύμφωνα με μελέτη του 2003 ως ερωτική επιθυμία μπορούμε να ορίσουμε το άθροισμα όλων εκείνων των δυνάμεων, οι οποίες ωθούν το άτομο να εκφράσει ερωτική συμπεριφορά ή ενίοτε το αποτρέπουν από τέτοιου είδους έκφραση.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες το φάσμα της έντασης της ερωτικής επιθυμίας κυμαίνεται από την αποστροφή, την απροθυμία, την αδιαφορία, το ενδιαφέρον, την ανάγκη, έως και το πάθος. Αν και πολλά άτομα ακολουθούν ένα χαρακτηριστικό και «προσωπικό» σχήμα («μοτίβο») ερωτικής επιθυμίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, το φάσμα της έντασής του μεταβάλλεται ανάλογα με τη φάση της ζωής, που έκαστος διανύει.

Από κλινικής απόψεως είναι φαίνεται χρήσιμο να αντιμετωπίζουμε την ερωτική επιθυμία ως αποτελούμενη από τρία διακριτά συστατικά μέρη:

ορμή (αφορά τη «βιολογική» διάσταση της ερωτικής επιθυμίας)

κίνητρο (αφορά την επιρροή επί της ερωτικής επιθυμίας των ατομικών ψυχολογικών χαρακτηριστικών, της βιοθεωρίας, της κοσμοθεωρίας και των ενδεχόμενων «μη – ερωτικών» κινήτρων ενός εκάστου, αλλά των ειδικών χαρακτηριστικών της κάθε διαπροσωπικής σχέσης)

«ευχή» (αφορά τον τρόπο, που ο κοινωνικός περίγυρος επηρεάζει τον τρόπο, που το άτομο αντιμετωπίζει την ερωτική επιθυμία και τον ερωτισμό γενικότερα)

Τι είναι τα αντισυλληπτικά δισκία;

Πρόκειται για δισκία, τα οποία περιέχουν συνδυασμό ορμονών (οιστρογόνο και προγεστερινοειδές). Οι ορμόνες αυτές δεν είναι παρά συνθετικά ανάλογα των ορμονών, που παράγονται από τις ωοθήκες σας κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής ηλικίας και της εγκυμοσύνης.

Οι πρώτες δοκιμές αντισυλληπτικών δισκίων, που περιείχαν οιστρογόνο και προγεστερινοειδές έλαβαν χώρα το 1959, ενώ η ευρεία χρήση τους ως μέσου αντισύλληψης εγκρίθηκε για πρώτη φορά το 1960 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Σήμερα υπολογίζεται, πως περισσότερες από 100 εκατομμύρια γυναίκες χρησιμοποιούν την μέθοδο αυτή αντισύλληψης παγκοσμίως.

Πώς δρουν τα αντισυλληπτικά;

Η έναρξη της εγκυμοσύνης προϋποθέτει τη γονιμοποίηση του ωαρίου από ένα σπερματοζωάριο. Συνήθως από μία από της ωοθήκες μίας γυναίκας απελευθερώνεται με την ωοθυλακιορρηξία ένα ωάριο ανά κύκλο. Αν υπάρξει ερωτική επαφή και εντός του κόλπου εκσπερμάτωση κατά τις γόνιμες ημέρες, τότε τα σπερματοζωάρια εισέρχονται στην ενδομητρική κοιλότητα μέσω του τραχήλου της μήτρας και στη συνέχεια κατευθύνονται προς τις σάλπιγγες, όπου και θα λάβει χώρα η «συνάντησή» τους με το ωάριο.

Τα αντισυλληπτικά με τη δράση τους εμποδίζουν τη γονιμοποίηση σε δύο επίπεδα:

• Αναστέλλουν την ωοθυλακιορρηξία, οπότε δεν υπάρχει ωάριο, για να γονιμοποιηθεί.

• Καθιστούν τη βλέννη, που εντοπίζεται εντός του αυλού του τραχήλου, «εχθρική» προς τα σπερματοζωάρια εμποδίζοντας τη διέλευσή τους.

Η χρήση αντισυλληπτικών επηρεάζει την ερωτική επιθυμία;

Οι μηχανισμοί, που επηρεάζουν την ερωτική επιθυμία είναι αρκετά πολύπλοκοι και όχι πλήρως διασαφηνισμένοι.

Εντούτοις, φαίνεται, πως τέσσερις είναι κατά βάσιν οι μεταβλητές, που επηρεάζουν την ερωτική επιθυμία. Αυτές είναι:

• η ηλικία

• το φύλο

• η κοινωνική κατάσταση του ατόμου

• η κατάσταση της υγείας

Διάφοροι επιστήμονες προσπάθησαν να διερευνήσουν την πιθανότητα και η χρήση αντισυλληπτικών δισκίων να ασκεί επιρροή στην ερωτική επιθυμία της γυναίκας.

Χαρακτηριστική είναι σχετική σουηδική μελέτη του 2016. Σε αυτήν συμμετείχαν 3740 γυναίκες ηλικίας 22, 25 ή 28 ετών, οι οποίες εκλήθησαν να απαντήσουν σε δομημένο ερωτηματολόγιο. Μόνον 1851 απήντησαν τελικά στις ερωτήσεις των ερευνητών. Μετά από ανάλυση των δεδομένων, οι επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα, πως 1 στις 4 νεαρές Σουηδές ανέφερε μείωση της ερωτικής επιθυμίας μετά από χρήση κάποιας μεθόδου αντισύλληψης. Συγκεκριμένα, η εμπειρία της ελαττωμένης ερωτικής επιθυμίας μεταξύ των γυναικών, που έκαναν χρήση κάποιας ορμονικής μεθόδου αντισύλληψης, όπως αντισυλληπτικά δισκία ή ενδομήτρια σπειράματα (σπιράλ), τα οποία περιείχαν ορμόνη, ανήρχετο στο 27%. Αντίθετα, το αντίστοιχο ποσοστό για γυναίκες, που προτιμούσαν μη ορμονικές μεθόδους αντισύλληψης, όπως σπιράλ ή προφυλακτικό, καταγραφόταν σαφώς χαμηλότερο, αφού κυμαινόταν μεταξύ του 9 και του 11%. Πάντως, οι συντάκτες της συγκεκριμένης μελέτης αναγνώριζαν, πως γυναίκες, που αντιμετώπιζαν χαμηλή ερωτική διάθεση ένεκα της χρήσης αντισυλληπτικών, ενδέχεται να είχαν «ισχυρότερο κίνητρο» συμμετοχής στην έρευνα. Επομένως, υφίσταται πάντα η πιθανότητα το συγκεκριμένο ποσοστό να «υπερεκτιμήθηκε».

Αντίθετα, συντάκτες έτερης μελέτης του 2016 κατέληξαν στο συμπέρασμα, πως η χρήση ορμονικών μεθόδων αντισύλληψης δεν οδηγεί σε μεταβολή της ερωτικής διάθεσης.

Εξάλλου, όπως περιγράφεται και σε μελέτη του 2019, στα πλαίσια της οποίας πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της διαθέσιμης σχετικής βιβλιογραφίας, υφίστανται σαφείς ενδείξεις, πως η χρήση αντισυλληπτικών δεν έχει μονοσήμαντη επιρροή στην ερωτική διάθεση της γυναίκας. Έτσι κάποιες μελέτες κατέληξαν στο συμπέρασμα, πως η λήψη τέτοιων δισκίων δεν επηρεάζει την ερωτική επιθυμία. Εντοπίσθηκαν δε και μελέτες, οι οποίες κατέληξαν στο συμπέρασμα, πως η χορήγηση αντισυλληπτικών έχει ευεργετική επίδραση στην ερωτική ζωής της γυναίκας. Άλλοι πάλι ερευνητές διεπίστωσαν, πως γυναίκες, που λαμβάνουν αντισυλληπτικά, συχνά αναφέρουν μείωση στην ερωτική διάθεση.

Συνεπώς, δεν είναι απολύτως ξεκάθαρη και προβλέψιμη η επιρροή της λήψης αντισυλληπτικών στην ερωτική διάθεση. Ενδέχεται μάλιστα η αντίδραση εκάστης γυναίκας στη λήψη τέτοιων δισκίων, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την ερωτική διάθεση, να εξαρτάται από την ιδιοσυγκρασία της, όπως άλλωστε αναφέρεται και σε μελέτη του 2022.

Δείτε ΕΔΩ πώς μπορείτε να βελτιώσετε την υγεία του κόλπου σας και τη σεξουαλική σας ζωή χάρη στους υπερήχους HIFU!

Κλείστε ΕΔΩ το ραντεβού σας, για να αντιμετωπίσουμε όποιο γυναικολογικό θέμα, θέμα εγκυμοσύνης ή θέμα υπογονιμότητας σας απασχολεί!

Δείτε ΕΔΩ πότε είναι οι γόνιμες ημέρες σας!

 

Δρ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΛΥΓΝΟΣ, MSc, PhD
ΜΑΙΕΥΤΗΡ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Master of Science University College London
Διδάκτωρ Μαιευτικής Γυναικολογίας

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία

Levine SB. The nature of sexual desire: a clinician’s perspective. Arch Sex Behav. 2003 Jun;32(3):279-85. doi: 10.1023/a:1023421819465. PMID: 12807300.

Malmborg A, Persson E, Brynhildsen J, Hammar M. Hormonal contraception and sexual desire: A questionnaire-based study of young Swedish women. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2016;21(2):158-67. doi: 10.3109/13625187.2015.1079609. Epub 2015 Aug 27. PMID: 26406399.

Elaut E, Buysse A, De Sutter P, Gerris J, De Cuypere G, T’Sjoen G. Cycle-Related Changes in Mood, Sexual Desire, and Sexual Activity in Oral Contraception-Using and Nonhormonal-Contraception-Using Couples. J Sex Res. 2016;53(1):125-36. doi: 10.1080/00224499.2014.976780. Epub 2014 Nov 24. PMID: 25420716.

Casado-Espada NM, de Alarcón R, de la Iglesia-Larrad JI, Bote-Bonaechea B, Montejo ÁL. Hormonal Contraceptives, Female Sexual Dysfunction, and Managing Strategies: A Review. J Clin Med. 2019 Jun 25;8(6):908. doi: 10.3390/jcm8060908. PMID: 31242625; PMCID: PMC6617135.

Caruso S, Palermo G, Caruso G, Rapisarda AMC. How Does Contraceptive Use Affect Women’s Sexuality? A Novel Look at Sexual Acceptability. J Clin Med. 2022 Feb 3;11(3):810. doi: 10.3390/jcm11030810. PMID: 35160261; PMCID: PMC8836660.