Σε ποιες περιοχές γίνονται από το Γυναικολόγο ενέσεις Υαλουρονικού Οξέος;

Οι περιοχές, στις οποίες ένας γυναικολόγος εγχέει, αν υφίστανται οι σχετικές ενδείξεις, Υαλουρονικό Οξύ δια ενέσεως είναι:

•    τα μεγάλα χείλη του αιδοίου

•    το περίνεο

•    ο κολπικός βλεννογόνος

Ποιες είναι οι ενδείξεις για ενέσεις Υαλουρονικού Οξέος στα μεγάλα χείλη;

Προκειμένου να κατανοήσουμε τις γυναικολογικές ενδείξεις των ενέσεων Υαλουρονικού Οξέος, χρειάζεται να ανατρέξουμε  στην ανατομία του αιδοίου.

Στην παρακάτω σχηματική απεικόνιση του αιδοίου βλέπουμε, πως τα μεγάλα χείλη κανονικά καλύπτουν τα μικρά χείλη και τον πρόδομο. Θα μπορούσε κάποιος να πει, πως – υπό μίαν έννοια – τα μεγάλα χείλη λειτουργούν εν είδη «κουρτίνας», που καλύπτει τόσο τα ευαίσθητα μικρά χείλη, όσο και τον πρόδομο.

Έτσι τα μεγάλα χείλη παρέχουν προστασία στα πιο ευαίσθητα μικρά χείλη από την τριβή, στην οποία αυτά υπόκεινται ακόμα και κατά τη βάδιση, αλλά ακόμα περισσότερο, όταν η γυναίκα επιδίδεται σε αθλήματα γενικότερα και ιδιαίτερα, αν πρόκειται για ποδηλασία ή ιππασία.

Επιπροσθέτως, τα μεγάλα χείλη, αφού καλύπτουν την είσοδο του κόλπου επιτρέπουν στον ευαίσθητο ιστό, που καλύπτει το εσωτερικό του και ονομάζεται βλεννογόνος (βλ. εικόνα) να διατηρήσει την υγρασία του, οπότε αποτρέπεται η «αφυδάτωσή» του και η κολπική ξηρότητα.

Όμως το μέγεθος των μεγάλων χειλέων δεν παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της γυναίκας. Ο όγκος των πτυχώσεων αυτών του δέρματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την περιεκτικότητά τους σε λιπώδη ιστό.

Ο εκεί εντοπιζόμενος λιπώδης ιστός υποστρέφει (δηλαδή «χάνεται»), όσο προχωρά η ηλικία της γυναίκας. Συνεπώς, τα μεγάλα χείλη χάνουν προοδευτικά τον όγκο τους και η προστασία, που αυτά παρέχουν στον κολπικό βλεννογόνο έναντι της «αφυδάτωσης» προοδευτικά βαίνει μειούμενη.

Έτσι, όταν η προστασία αυτή έχει πλέον μειωθεί αρκετά, επέρχεται η κολπική ξηρότητα και η δυσπαρευνία (έτσι ονομάζεται ο πόνος κατά τη σεξουαλική επαφή). Το φαινόμενο αυτό είναι εντονότερο σε γυναίκες, που πλησιάζουν ή έχουν ήδη μπει στην εμμηνόπαυση.

Οι γυναίκες, που αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο πρόβλημα ωφελούνται από τις ενέσεις Υαλουρονικού Οξέος στα μεγάλα χείλη του αιδοίου.

Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται ξανά ο όγκος των μεγάλων χειλέων, βελτιώνεται η προστασία, που αυτά παρέχουν στα μικρά χείλη και στον κόλπο και η γυναίκα αναφέρει αναστροφή της κολπικής ξηρότητας και του πόνου στη σεξουαλική επαφή.

Η συγκεκριμένη θεραπεία είναι αποτελεσματικότερη και ο βαθμός ικανοποίησης των γυναικών σαφώς υψηλότερος, όταν συνδυάζεται και με την αναγέννηση κόλπου με υπερήχους HIFU.

Από τις ενέσεις Υαλουρονικού Οξέος στα μεγάλα χείλη του αιδοίου ενδέχεται να ωφεληθούν και νεώτερες γυναίκες. Στις περιπτώσεις αυτές οι λόγοι μπορεί να είναι τόσο λειτουργικοί, όσο και αισθητικοί.

Στους λειτουργικούς λόγους συμπεριλαμβάνεται η υποτροφία των μεγάλων χειλέων (δηλαδή το υπερβολικά μικρό μέγεθος των μεγάλων χειλέων). Σε ορισμένες περιπτώσεις τα μεγάλα χείλη είναι ενδεχομένως ιδιαίτερα μικρά και δεν καλύπτουν επαρκώς τα μικρά χείλη και τον κόλπο, οπότε αυξάνονται οι πιθανότητες εμφάνισης ερεθισμών στις δομές αυτές και πόνου στη σεξουαλική επαφή. Η ενέσεις Υαλουρονικού Οξέος στα χείλη μειώνουν τότε σημαντικά την εμφάνιση τέτοιου είδους συμπτωμάτων.

Βέβαια, σε κάποιες περιπτώσεις, που τα μικρά χείλη είναι υπερτροφικά (ιδιαίτερα μεγάλα) ενδέχεται το πρόβλημα των επαναλαμβανόμενων ερεθισμών της περιοχής και του πόνου στη σεξουαλική επαφή να λυθεί, μόνον μετά από μία χειρουργική επέμβαση, που αποσκοπεί στη μείωση του μεγέθους των μικρών χειλέων.

Οι αισθητικοί λόγοι, για τους οποίους μία νέα γυναίκα ενδέχεται να ζητήσει ενέσεις Υαλουρονικού Οξέος στα μεγάλα χείλη του αιδοίου της, είναι και οι πιο «συζητήσιμοι». Τελικά το κατά πόσον μία γυναίκα είναι ικανοποιημένη από την εμφάνιση των εξωτερικών γεννητικών οργάνων της είναι θέμα αυστηρά υποκειμενικό.

Κάποιες όμως νεώτερες γυναίκες, αν και δεν αντιμετωπίζουν ουσιώδη λειτουργικά προβλήματα, όπως επαναλαμβανόμενους ερεθισμούς της ευαίσθητης περιοχής, λόγω δυσαναλογίας του μεγέθους των μεγάλων και των μικρών χειλέων, δεν είναι ικανοποιημένες από την εμφάνιση των εξωτερικών γεννητικών οργάνων τους. Οι γυναίκες αυτές ενδέχεται να αναφέρουν, πως δεν είναι ικανοποιημένες με τις πτυχώσεις, που εμφανίζουν τα μεγάλα τους χείλη, οι οποίες ομοιάζουν με «ρυτίδες» και δίνουν στα χείλη μια πιο «άδεια» όψη.

Η όψη αυτή των μεγάλων χειλέων ενδέχεται να συνδέεται απλά με αυτήν καθαυτήν τη δομή τους στη συγκεκριμένη γυναίκα ή να είναι αποτέλεσμα της εγκυμοσύνης και του τοκετού.

Η όψη των μεγάλων χειλέων μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά με τις ενέσεις Υαλουρονικού Οξέος. Εντούτοις, είναι εξαιρετικά σημαντικό πριν μία γυναίκα υποβληθεί στη θεραπεία αυτή για αισθητικούς λόγους, να έχει κατανοήσει πλήρως, πως μία τέτοιου είδους επέμβαση δεν είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση κάποιου συμπτώματος ή τη βελτίωση της κατάστασης της υγείας της γενικότερα.

Ποιες είναι οι ενδείξεις για ενέσεις Υαλουρονικού Οξέος στο περίνεο;

Πόνο στη σεξουαλική επαφή μερικές γυναίκες νιώθουν και γιατί το περίνεό τους έχει χάσει την ελαστικότητά του.

Η απώλεια της ελαστικότητας του περινέου σχετίζεται συχνά με τις φυσιολογικές αλλαγές και του μικρούς ή μεγάλους τραυματισμούς (ρήξεις ή περινεοτομή), στις οποίες υπόκεινται οι ιστοί της περιοχής κατά την εγκυμοσύνη και τον τοκετό.

Βέβαια, η συνηθέστερη αιτία απώλειας ελαστικότητας του περινέου είναι η πάροδος των ετών. Ειδικά κοντά στην εμμηνόπαυση και ακόμα περισσότερο μετά από αυτήν, τα ορμονικά ερεθίσματα, που είναι απαραίτητα για τη διατήρηση του σφρίγους και της ενυδάτωσης των εκεί ιστών φθίνουν ή εκλείπουν τελείως.

Οι γυναίκες, που νιώθουν πόνο κατά τη σεξουαλική επαφή, λόγω απώλειας της ελαστικότητας του περινέου, αναφέρουν αναστροφή της ενοχλητικής συμπτωματολογίας μετά από έγχυση δια ενέσεως Υαλουρονικού Οξέος στο περίνεο, η οποία μπορεί να συνδυαστεί με ταυτόχρονη έγχυση στα μεγάλα χείλη του αιδοίου.

Ποιες είναι οι ενδείξεις για ενέσεις Υαλουρονικού Οξέος εντός του κόλπου;

Ενέσεις Υαλουρονικού Οξέος είναι δυνατόν κα να γίνουν κάτω από το βλεννογόνο σε συγκεκριμένα σημεία του κόλπου, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της σεξουαλικής εμπειρίας τόσο της ίδιας της γυναίκας, όσο και του συντρόφου της.

Πώς ο ιατρός κάνει τις ενέσεις Υαλουρονικού Οξέος στον κόλπο, στο περίνεο ή στα μεγάλα χείλη;

Οι ενέσεις αυτές κατά κανόνα μπορούν να γίνουν και στο ιατρείο μετά την εφαρμογή τοπικής αναισθησίας.

Κάποιες όμως γυναίκες προτιμούν να λάβουν πρώτα μια ελαφρά γενική αναισθησία (την αποκαλούμενη «μέθη»). Τότε οι ενέσεις γίνονται σε νοσοκομειακό περιβάλλον, αλλά δεν απαιτείται νοσηλεία και η γυναίκα επιστρέφει στις καθημερινές ασχολίες της αμέσως μετά από το πέρας της μικρής αυτής επέμβασης.

Χρειάζεται κάποια προετοιμασία;

Θα σας ζητηθεί να χρησιμοποιήσετε κάποια αντισηπτικά κολπικά υπόθετα για κάποιες ημέρες πριν την ένεση. Επίσης, για τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από αυτή δεν πρέπει να ξυρίσετε την περιοχή.

Τι να περιμένω μετά τις ενέσεις;

Σεξουαλικές επαφές μπορείτε να ξεκινήσετε ξανά 7 με 10 ημέρες μετά τις ενέσεις Υαλουρονικού Οξέος, ενώ η επιστροφή σας στις καθημερινές ασχολίες σας είναι άμεση.

Για 7 με 10 ημέρες όμως μετά τις ενέσεις καλόν είναι να φοράτε βαμβακερά άνετα εσώρουχα και να αποφύγετε τα υπερβολικά στενά ρούχα, που ασκούν πίεση στην περιοχή.

Τα μεγάλα χείλη θα λάβουν την τελική τους όψη μετά από το πέρας 4 εβδομάδων περίπου.

Πόσο διαρκούν τα αποτελέσματα της θεραπείας με Υαλουρονικό Οξύ;

Τα ευεργετικά αποτελέσματα της θεραπείας αυτής όσον αφορά την υγεία των εξωτερικών γεννητικών οργάνων, αλλά και της εμφάνισής τους εξαρτώνται εν πολλοίς από το είδος, του Υαλουρονικού Οξέος, που θα εγχυθεί.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι ενέσιμων προϊόντων με Υαλουρονικό Οξύ. Τα προϊόντα αυτά διακρίνονται μεταξύ τους ως προς

•    την αντοχή τους στην καταστροφή από τους φυσιολογικούς μηχανισμούς

•    τη δυνατότητά τους να «ελκύουν» το νερό και να ενυδατώνουν τους ιστούς

•    το κόστος τους

Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε, πως τα αποτελέσματα διαρκούν για 1 έτος, ενώ σε μερικές περιπτώσεις το διάστημα αυτό μπορεί να φθάσει ακόμα και τα 3 έτη.

Ποιες είναι οι ενδεχόμενες επιπλοκές;

Η γυναικολογική εμπειρία είναι πλέον εκτενής σε ό,τι αφορά τις ενέσεις Υαλουρονικού Οξέος και οι καταγεγραμμένες ενδεχόμενες επιπλοκές είναι μάλλον σπάνιες.

Ο κατάλογος με τις ενδεχόμενες επιπλοκές περιλαμβάνει:

•    Την εμφάνιση μικρών κοκκιωμάτων (δηλαδή μικρών σφαιρών κάτω από το δέρμα). Πρόκειται για μία τοπική φλεγμονώδη αντίδραση του δέρματος και αντιμετωπίζεται στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων με την τοπική εφαρμογή κρέμας με κορτιζόνη.

•    Την εμφάνιση εκχυμώσεων ή ερυθρότητας, οι οποίες υποστρέφουν μόνες τους εντός ολίγων ημερών.

•    Την εμφάνιση τοπικού άλγους, το οποίο αντιμετωπίζεται απλά με τη χορήγηση ενός κοινού αναλγητικού για ολίγες ημέρες.

Υπάρχουν αντενδείξεις;

Οι ενέσεις Υαλουρονικού Οξέος δεν πρέπει να γίνονται αν:

•    Υπάρχει ενεργός φλεγμονή στην περιοχή του αιδοίου και ιδιαίτερα, αν αυτή οφείλεται στο Στρεπτόκοκκο.

•    Η γυναίκα αναφέρει ιστορικό ενεργών αυτοάνοσων νοσημάτων ή ρευματικού πυρετού.

Κλείστε ΕΔΩ το ραντεβού σας, για να αντιμετωπίσουμε όποιο γυναικολογικό θέμα, θέμα εγκυμοσύνης ή θέμα υπογονιμότητας σας απασχολεί!

Δείτε και το σχετικό video, που δημιουργήσαμε σε συνεργασία με τον ιστότοπο mothersblog.gr, στην ομάδα ειδικών του οποίου ανήκουμε!

Δρ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΛΥΓΝΟΣ, MSc, PhD
ΜΑΙΕΥΤΗΡ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Master of Science University College London
Διδάκτωρ Μαιευτικής Γυναικολογίας

 

Διαβάστε ακόμα

– Κολπική ξηρότητα στην εμμηνόπαυση και κατάθλιψη