Ολίγη από ιστορία…

Η ερώτηση του τίτλου ετέθη σε ιατρικό περιοδικό το 1858 (Edinburgh Medical Journal). Η δοθείσα απάντηση αναδημοσιεύθηκε σε άρθρο του 1977: «Ο Burdech (1826) περιγράφει, πως η σύζυγος ενός χωρικού στην περιοχή της Μόσχας γέννησε 69 τέκνα μετά από 27 εγκυμοσύνες: 4 φορές 4 σε μία εγκυμοσύνη, 7 φορές 3 σε μία εγκυμοσύνη, 16 φορές δίδυμα.».

Αυτή η κυρία κατέχει και την καλύτερη αναγνωρισμένη «επίδοση» στον αριθμό αποκτηθέντων τέκνων σύμφωνα με την ιστοσελίδα του βιβλίου Guinness. Το όνομά της δεν είναι γνωστό, αλλά πρόκειται για τη σύζυγο του Feodor Vassilyev (1707–c.1782). Όσο και αν ο αριθμός αυτός ακούγεται εξωπραγματικός, φαίνεται, ότι έχει επιβεβαιωθεί από πλήθος ανεξαρτήτων μεταξύ τους πηγών.

Ποιοι είναι οι παράγοντες, που καθορίζουν το πόσα παιδιά θα αποκτήσει μία γυναίκα;

Η φύση «έχει θέσει» στη γυναίκα ένα τρόπον τινά «όριο» στον αριθμό τέκνων, που μπορεί να αποκτήσει.

Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει όμως στους άνδρες. Ο άνδρας έχει «μικρότερη συμμετοχή» στην όλη διαδικασία της τεκνοποίησης, αφού αποτελεί απλά το «δότη» των σπερματοζωαρίων, που εν δυνάμει θα γονιμοποιήσουν το ωάριο, αν το ζευγάρι έρθει σε ερωτική επαφή τις γόνιμες ημέρες της γυναίκας. Γνωστό είναι άλλωστε το παράδειγμα του Μογγόλου κατακτητή Τζένγκις Χαν, για τον οποίο απεδείχθη σε μελέτη του 2003, ότι 1 στους 200 άνδρες σε παγκόσμιο επίπεδο είναι σε κάποιο βαθμό απόγονοί του!

Αντίθετα, η γυναίκα στη διαδικασία της τεκνοποίησης «συνεισφέρει» πλέον του ωαρίου και τη μήτρα της, αλλά και όλο της το σώμα, προκειμένου το έμβρυο να αναπτυχθεί προστατευμένο, έως ότου θα είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει τις «προκλήσεις» του έξω κόσμου.

Οι παράγοντες, που εν τέλει επηρεάζουν τον αριθμό τέκνων, που μία γυναίκα θα αποκτήσει κατά βάσιν είναι:

•    η ηλικία έναρξης της τεκνοποίησης της γυναίκας

•    ο αριθμός των τέκνων ανά κύηση

•    ο τρόπος τοκετού

Στο παρόν πόνημα δεν θα περιλάβουμε παράγοντες, που σχετίζονται με ενδεχόμενες παθολογίες, εξαιτίας της εκδήλωσης των οποίων ο «μέγιστος» αριθμός τέκνων, θα τον περιοριζόταν έτι περαιτέρω, αλλά ούτε και «κοινωνικούς» λόγους, που αναστέλλουν την τεκνοποίηση.

Πώς η ηλικία έναρξης της τεκνοποίησης της γυναίκας επηρεάζει τον αριθμό τέκνων, που αυτή εν δυνάμει αποκτά;

Η αναπαραγωγική ηλικία της γυναίκας ξεκινάει θεωρητικά με την έναρξη της λειτουργίας των ωοθηκών, η οποία αντικατοπτρίζεται στη έλευση της εμμήνου ρύσης. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται εμμηναρχή.

Η δυνατότητα της γυναίκας να τεκνοποιήσει σταματάει με την παύση της λειτουργίας των ωοθηκών, οπότε και η γυναίκα εισέρχεται στην εμμηνόπαυση.

Επομένως, με βάση τη μέση ηλικία εμμηναρχής, η οποία στην Ελλάδα είναι τα 12 έτη και τη μέση ηλικία εμμηνόπαυσης, η οποία στην Ελλάδα είναι τα 51 έτη, θα μπορούσε κάποιος να πει, ότι μία μέση γυναίκα θα αποκτήσει, όσα παιδιά της «αναλογούν» σε διάστημα 39 ετών. Συνεχίζοντας το συλλογισμό αυτό και λαμβάνοντας υπόψη, πως εκάστη κύηση διαρκεί χονδρικά 9 μήνες, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα, πως μία γυναίκα δύναται να έχει κατά το μέγιστο 40 κατά προσέγγισιν εγκυμοσύνες στη ζωή της.

Βέβαια, οι συλλογιστική αυτή είναι εν της πράγμασι έωλη, καθότι δεν λαμβάνει υπόψη τη σαφή μείωση της γονιμότητας της γυναίκας με την πάροδο του χρόνου. Η πτώση της γυναικείας γονιμότητας είναι σαφής, αφού ακόμα και αν χρειαστεί να καταφύγουμε σε εξωσωματική γονιμοποίηση, οι πιθανότητες επιτυχίας της όλης διαδικασίας φθίνουν όσο η γυναίκα μεγαλώνει.

Η συγκεκριμένη λογική αυτή είναι εξάλλου αβάσιμη και γιατί δεν λαμβάνει υπόψιν την αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης παθολογικών με την πάροδο του χρόνου, οι οποίες θα καθιστούσαν την κύηση εν δυνάμει επικίνδυνη για την υγεία ή και τη ζωή ακόμα της γυναίκας.

Για να δώσουμε ένα μέτρο του πόσο υπερβολικός είναι ο αριθμός των 40 κυήσεων για μία γυναίκα, ας ανατρέξουμε στο ιστορικό παράδειγμα, που ανεφέρθη στην εισαγωγή. Η κυρία αυτή από τη Ρωσία του 19ου αιώνα είχε «μόλις» 27 κυήσεις σε όλη της τη ζωή…

Παρ’ όλον όμως, που ο θεωρητικός υπολογισμός του πλήθους των κυήσεων, που μία γυναίκα δύναται να έχει στη ζωή της, καταλήγει σε έναν αριθμό μάλλον εξωπραγματικό, δεν μπορούμε παρά να αποδεχθούμε την αρχή του: η αναπαραγωγική ζωή της γυναίκας έχει αρχή και τέλος, άρα όσο πιο νωρίς αυτή αποκτήσει το πρώτο της παιδί, τόσο περισσότερα παιδιά θα δύναται να αποκτήσει συνολικά.

Πώς ο αριθμός των τέκνων ανά κύηση επηρεάζει τον αριθμό τέκνων, που μία γυναίκα εν δυνάμει αποκτά;

Από μία κύηση δεν είναι απαραίτητο μία γυναίκα να αποκτήσει ένα και μόνο  τέκνο, αν και αυτό βέβαια αποτελεί τον «κανόνα». Όπως όμως και ισχύει για κάθε κανόνα, έτσι και τούτος έχει τις «εξαιρέσεις» του.

Επομένως, όσο περισσότερα τέκνα αποκτά μία γυναίκα μετά από κάθε κύηση, τόσο περισσότερα τέκνα θα αποκτήσει τελικά στη ζωή της.

Επανερχόμενοι στο ιστορικό παράδειγμα της εισαγωγής, βλέπουμε, πως η εν λόγω κυρία δεν είχε μόνον μονήρεις εγκυμοσύνες (δηλαδή εγκυμοσύνες, στις οποίες κυοφορήθηκε ένα μόνον μωρό), αλλά και δίδυμες, τρίδυμες, έως και τετράδυμες!

Πώς ο τρόπος τοκετού επηρεάζει τον αριθμό τέκνων, που μία γυναίκα εν δυνάμει αποκτά;

Εδώ θα αναφερθούμε σε γυναίκες, που έφεραν στον κόσμο τα μωρά τους με καισαρική τομή. Η καταφυγή σε αυτόν τον τρόπο τοκετού είναι μεν σε πολλές περιπτώσεις σωτήρια για την υγεία της γυναίκας, αλλά και του μωρού, αλλά εξαιτίας των προβλημάτων, που ενδεχομένως θα προκύψουν σε επόμενη κύηση, ο τελικός αριθμός καισαρικών, στις οποίες μπορεί να υποβληθεί με ασφάλεια μία γυναίκα περιορίζεται στις 3, χωρίς αυτό να σημαίνει, πως δεν υπάρχουν γυναίκες, οι οποίες υπεβλήθησαν επιτυχώς σε 4 ή ακόμα και 5 καισαρικές στη ζωή τους.

Επομένως, θα μπορούσε κάποιος να πει, ότι ο τελικός αριθμός τέκνων, που μία γυναίκα δύναται να αποκτήσει στη ζωή της μειώνεται, ανάλογα με τη σειρά της κύησης, που κατέληξε σε καισαρική. Έτσι ο αριθμός τέκνων, που δύναται να αποκτήσει μία γυναίκα, η οποία υπεβλήθη σε καισαρική στην πρώτη της κύηση, είναι μικρότερος, από τον αντίστοιχο αριθμό, που αναλογεί σε μία γυναίκα, που υπεβλήθη σε καισαρική στη δεύτερη ή στην τρίτη φερειπείν κύησή της.

Κλείστε ΕΔΩ το ραντεβού σας, για να αντιμετωπίσουμε όποιο γυναικολογικό θέμα, θέμα εγκυμοσύνης ή θέμα υπογονιμότητας σας απασχολεί!

Δείτε και το σχετικό video, που δημιουργήσαμε σε συνεργασία με τον ιστότοπο mothersblog.gr, στην ομάδα ειδικών του οποίου ανήκουμε!

 

 

Διαβάστε ακόμα:

Πόσα παιδιά είναι ασφαλές να αποκτήσει μία γυναίκα στη ζωή της;

Δείτε ΕΔΩ σε ποιο στάδιο της κύησης βρίσκεστε!

Δρ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΛΥΓΝΟΣ, MSc, PhD
ΜΑΙΕΥΤΗΡ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Master of Science University College London
Διδάκτωρ Μαιευτικής Γυναικολογίας

Ενδεικτική βιβλιογραφία

T. E. C., HOW MANY CHILDREN CAN A WOMAN BEAR? Pediatrics September 1977, 60 (3) 330;

Zerjal T, Xue Y, Bertorelle G, Wells RS, Bao W, Zhu S, Qamar R, Ayub Q, Mohyuddin A, Fu S, Li P, Yuldasheva N, Ruzibakiev R, Xu J, Shu Q, Du R, Yang H, Hurles ME, Robinson E, Gerelsaikhan T, Dashnyam B, Mehdi SQ, Tyler-Smith C. The genetic legacy of the Mongols. Am J Hum Genet. 2003 Mar;72(3):717-21. doi: 10.1086/367774. Epub 2003 Jan 17. PMID: 12592608; PMCID: PMC1180246.