Τι είναι η χοριακή;

Η χοριακή είναι μια ορμόνη πρωτεϊνικής φύσεως, η οποία εκκρίνεται ήδη από τα πρώτα στάδια της κύησης από τον πλακούντα και είναι απαραίτητη για την «υποστήριξη» του αναπτυσσόμενου εμβρύου ειδικά στα πρώτα στάδια της κύησης.

Η χοριακή αποτελείται από δύο υπομονάδες, που αντίστοιχα ονομάζονται «α» και «β». Στο εργαστήριο ανιχνεύουμε την υπομονάδα «β» και για το λόγο αυτό αναφερόμαστε στα επίπεδα της «βήτα» χοριακής.

Τι σημαίνει η ανίχνευση της β-χοριακής στο αίμα ή στα ούρα μιας γυναίκας;

Η ανίχνευση της β-χοριακής στο αίμα ή στα ούρα μιας γυναίκας είναι σημείο αρχόμενης κύησης.

Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε, πως, όταν αναφερόμαστε στα «επίπεδα» της β-χοριακής, κατά κανόνα έχουμε υπόψη μας την ανίχνευση της β-χοριακής στο αίμα της γυναίκας, διότι στα ούρα δεν μπορούμε να ανιχνεύσουμε τη συγκέντρωση της β-χοριακής, αλλά μόνο αν αυτή εντοπίζεται στα ούρα ή όχι.

Τι μπορεί να συμβαίνει, αν η χοριακή είναι χαμηλή;

Αν η χοριακή είναι χαμηλή οι υποθέσεις, που θα μπορούσαν να διατυπωθούν, είναι οι εξής:

•    Ο υπολογισμός της ηλικίας της κύησης δεν είναι ακριβής

Η ηλικία της κύησης υπολογίζεται καταρχήν με βάση την ημερομηνία της πρώτης ημέρας της τελευταίας έμμηνου ρύσης. Ο τρόπος αυτός είναι εξαιρετικά χρήσιμος, αλλά δεν είναι πάντα απόλυτα ακριβής, ειδικά, αν είστε μεταξύ των γυναικών, των οποίων ο κύκλος είναι ασταθής. Επομένως, δεν είναι απίθανο απλά το κύημα να έχει μικρότερη ηλικία από αυτή, που αρχικά είχε υπολογιστεί.

•    Ο υπολογισμός της ηλικίας της κύησης με βάση τα επίπεδα της χοριακής είναι εγγενώς ανακριβής

Παρακάτω παραθέτουμε έναν ενδεικτικό πίνακα, στον οποίο αντιστοιχούνται τα μετρούμενα επίπεδα β-χοριακής με την ηλικία της κύησης.

Η ηλικία της κύησης υπολογίζεται με βάση την Τελευταία Έμμηνο Ρύση (Τ.Ε.Ρ.)

3 εβδομάδες από την Τ.Ε.Ρ.: 5 – 50 mIU/ml
4 εβδομάδες από την Τ.Ε.Ρ.: 5 – 426 mIU/ml
5 εβδομάδες από την Τ.Ε.Ρ.: 18 – 7,340 mIU/ml
6 εβδομάδες από την Τ.Ε.Ρ.: 1,080 – 56,500 mIU/ml
7 – 8 εβδομάδες από την Τ.Ε.Ρ.: 7, 650 – 229,000 mIU/ml
9 – 12 εβδομάδες από την Τ.Ε.Ρ.: 25,700 – 288,000 mIU/ml
13 – 16 εβδομάδες από την Τ.Ε.Ρ.: 13,300 – 254,000 mIU/ml
17 – 24 εβδομάδες από την Τ.Ε.Ρ.: 4,060 – 165,400 mIU/ml
25 – 40 εβδομάδες από την Τ.Ε.Ρ.: 3,640 – 117,000 mIU/ml

Από τον πίνακα αυτό είναι προφανές, πως δεν υπάρχει σαφής αντιστοιχία μεταξύ των επιπέδων της χοριακής στο αίμα της γυναίκας και του σταδίου της κύησης.

Αν για παράδειγμα μετρήσουμε μια χοριακή 49 mIU/ml και ανατρέξουμε στον πίνακα, τότε διαπιστώνουμε, πως η κύηση θα μπορούσε να έχει ηλικία 3 ή 4 ή 5 εβδομάδες.

Επομένως, ο υπολογισμός της κύησης με βάση την Τ.Ε.Ρ. ενδέχεται να είναι ακριβής, απλά τα επίπεδα χοριακής να είναι χαμηλά, χωρίς να υφίσταται πρόβλημα στο κύημα.

•    Πρόκειται για μια «βιοχημική» κύηση

Με τον όρο βιοχημική κύηση αναφερόμαστε σε κάποια κύηση, της οποίας η έναρξη διαπιστώθηκε με την ανίχνευση των επιπέδων χοριακής στο αίμα της γυναίκας, που όμως δεν εξελίχθηκε μέχρι σημείου η ύπαρξή της να διαπιστωθεί δια υπερηχογραφικού ελέγχου. Κατ’ ουσίαν πρόκειται για μια αποβολή, η οποία έλαβε χώρα σε αρχόμενο στάδιο της κύησης.

•    Πρόκειται για εξωμήτριο κύηση

Το ενδεχόμενο της εξωμήτριου κύησης είναι το πιο απίθανο, αλλά συνδέεται με κινδύνους για την υγεία της γυναίκας. Εξωμήτριος ονομάζεται μία κύηση, η οποία δεν εμφυτεύθηκε, όπως κανονικά συμβαίνει εντός της κοιλότητας τη μήτρας, αλλά εκτός αυτής – συνήθως στις σάλπιγγες. Η κύηση αυτή δεν είναι βιώσιμη, αλλά η εξέλιξή της ενδέχεται να προκαλέσει σημαντική αιμορραγία και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο το ενδεχόμενο αυτό να αποκλειστεί.

Τι κάνουμε, αν η χοριακή είναι χαμηλή;

Αν η χοριακή είναι χαμηλή, μπορούμε καταρχήν να ζητήσουμε επανάληψη της μέτρησης των επιπέδων της μετά από 48 ώρες. Σε γενικές γραμμές θεωρούμε, πως μια κύηση εξελίσσεται ομαλά, όταν τα επίπεδα της ορμόνης περίπου διπλασιάζονται εντός 48 ωρών. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί, πως η μέτρηση αυτή θα πρέπει να γίνεται στο ίδιο εργαστήριο, προκειμένου οι δύο τιμές να είναι μεταξύ τους συγκρίσιμες, διότι συχνά τα εργαστήρια ακολουθούν ελαφρώς διαφορετικές μεθοδολογίες στη μέτρηση των επιπέδων της ορμόνης.

Ενδέχεται εξάλλου ο ιατρός να συστήσει και υπερηχογραφικό έλεγχο, συνήθως με διακολπικό υπερηχογράφημα, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα για την εξέλιξη της εγκυμοσύνης.

Κλείστε ΕΔΩ το ραντεβού σας, για να αντιμετωπίσουμε όποιο γυναικολογικό θέμα, θέμα εγκυμοσύνης ή θέμα υπογονιμότητας σας απασχολεί!

Δείτε και το σχετικό video, που δημιουργήσαμε σε συνεργασία με τον ιστότοπο mothersblog.gr, στην ομάδα ειδικών του οποίου ανήκουμε!

 

Δείτε ΕΔΩ σε ποιο στάδιο της κύησης βρίσκεστε!

Δρ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΛΥΓΝΟΣ, MSc, PhD
ΜΑΙΕΥΤΗΡ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Master of Science University College London
Διδάκτωρ Μαιευτικής Γυναικολογίας