Δεν είναι σπάνιο μια γυναίκα να δει δύο φορές περίοδο μέσα στον ίδιο μήνα.

Αυτό το φαινόμενο ενδέχεται να οφείλεται σε αυτά καθαυτά τα χαρακτηριστικά του κύκλου της ή σε φαινόμενα, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την περιοδικότητα της έμμηνου ρύσης της.

Όταν όμως μια γυναίκα αναφέρει ένα τέτοιο σύμπτωμα είναι απαραίτητο να αποκλειστούν κάποια ενδεχόμενα, που συνδέονται με την πρόκληση κολπικής αιμόρροιας (έτσι ονομάζουμε την εμφάνιση αιματικής ροής από τον κόλπο), η οποία θα μπορούσε να γίνει αντιληπτή από τη γυναίκα ως περίοδος. Στην περίπτωση αυτή όμως δεν πρόκειται για «πραγματική» περίοδο, με την έννοια της απόπτωσης του ενδομητρίου.

Βέβαια, μια τέτοια «περίοδος» περιγράφεται από τη γυναίκα στις περισσότερες περιπτώσεις ως «ασυνήθης». Κάποιες φορές η διάρκειά της διαφέρει από την αναμενόμενη, ενώ το αυτό συμβαίνει κατά περίπτωση και με την ποσότητα του αίματος, η οποία μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη του κανονικού.

Μεταξύ των ενδεχομένων αυτών περιλαμβάνονται:

1. Η εγκυμοσύνη

Η εγκυμοσύνη είναι το πρώτο ενδεχόμενο, που θα πρέπει να αποκλειστεί, στην περίπτωση, που μία γυναίκα αναφέρει οποιαδήποτε «ανωμαλία» στην περίοδο, όπως είναι η εμφάνιση περιόδου δύο φορές μέσα σε ένα μήνα.

Για το λόγο αυτό, η πρώτη εξέταση, που ζητείται σε μία τέτοια περίπτωση, είναι η μέτρηση της β – χοριακής γονιδοτροπίνης. Μπορούμε να ανιχνεύσουμε την ύπαρξη της ορμόνης αυτής στα ούρα με ένα απλό test κύησης, αλλά για ακόμα μεγαλύτερη αξιοπιστία μπορούμε να απευθυνθούμε σε ένα οποιοδήποτε μικροβιολογικό εργαστήριο και να ζητήσουμε μέτρηση των επιπέδων της στο αίμα μετά από μία απλή αιμοληψία. Κατά περίπτωση ενδέχεται να ζητηθεί η επανάληψη της μέτρησης των επιπέδων στο αίμα.

Αν το test κύησης είναι θετικό ή μέτρηση των επιπέδων της β – χορικής υποδηλώνει κύηση, τότε α πρέπει να γίνει διαχωρισμός (ο επίσημος ιατρικός όρος είναι «διαφορική διάγνωση») μεταξύ των εξής ενδεχομένων:

•    Αιμόρροια εμφύτευσης. Πρόκειται για μια σχετικά ήπια κολπική αιμόρροια, που σε κάποιες περιπτώσεις εμφανίζεται κοντά στις ημέρες, που κανονικά θα περιμένατε περίοδο, η οποία – όπως άλλωστε και το όνομά της υποδηλώνει – συνδέεται με την εμφύτευση του εμβρύου στο ενδομήτριο. Η αιμόρροια εμφύτευσης συνδέεται με κύηση, η οποία αναπτύσσεται ομαλά.

•   Παλίνδρομη κύηση (αποβολή). Πρόκειται για μία κύηση, που δεν μέλλει να εξελιχθεί. Σε μερικές δε περιπτώσεις δεν εντοπίζονται υπερηχογραφικά ευρήματα δηλώντα κύηση, οπότε μιλάμε για βιοχημική κύηση.

•    Εξωμήτρια κύηση. Πρόκειται για μία κύηση, στην οποία το κύημα δεν εμφυτεύθηκε εντός της ενδομητρικής κοιλότητας, όπως είναι και το φυσιολογικό, αλλά εκτός αυτής (εξού και ο όρος «έξω – μήτρια»), συνηθέστερα στις σάλπιγγες.

•    Τροφοβλαστική νόσος της κύησης. Είναι ένας όρος, που χρησιμοποιούμε, για να περιγράψουμε μία ομάδα νεοπλασμάτων, που σχετίζονται με την κύηση και αναπτύσσονται από ένα γονιμοποιημένο ωάριο. Πρόκειται για μία μάλλον σπάνια μορφή νεοπλασμάτων, που εμφυτεύονται αρχικά εντός της μήτρας, αλλά ενδέχεται να έχουν και μεταστάσεις. Τα κύτταρα των νεοπλασματικών αυτών μαζών ομοιάζουν με αυτά του πλακούντα.

2. Πολύποδες

Οι πολύποδες της μήτρας είναι μικρά καλοήθη, στην συντριπτική τους πλειοψηφία, ογκίδια, που μπορούν να εμφανισθούν στην εσωτερική επένδυση της ενδομητρικής κοιλότητας, δηλαδή στο ενδομήτριο (ενδομητρικός πουλύπους) ή στον τράχηλο της μήτρας (τραχηλικός πολύπους).

3. Ινομυώματα

Τα ινομυώματα είναι καλοήθεις όγκοι, που εμφανίζονται στη μήτρα. Συνήθως τα ινομυώματα δεν δίνουν κανενός είδους συμπτωματολογία και αποτελούν τον πιο συνήθη τύπο καλοήθους όγκου της μήτρας.

4. Ενδομητρίωση

Το ενδομήτριο είναι ο ιστός, που «επενδύει» τα τοιχώματα της ενδομητρικής κοιλότητας και είναι ευαίσθητος στη δράση των ορμονών, που εκκρίνονται από τις ωοθήκες. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, εντοπίζεται αποκλειστικά και μόνον εντός της ενδομητρικής κοιλότητας. Αντίθετα, αν η γυναίκα πάσχει από ενδομητρίωση, τότε «νησίδες» του ενδομητρικού ιστού εντοπίζονται και εκτός της μήτρας, συνηθέστερα στις ωοθήκες.

5. Αδενομύωση

Η Αδενομύωση είναι μία πάθηση, που χαρακτηρίζεται από τον εντοπισμό νησίδων ενδομητρικού ιστού, όχι μόνον εντός της ενδομητρικής κοιλότητας, αλλά και εντός του μυομητρίου, δηλαδή του μυϊκού τοιχώματος της μήτρας.

6. Θυρεοειδοπάθειες

Οι διαταραχές στη λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα έχουν συσχετισθεί με την εμφάνιση κολπικής αιμόρροιας ακόμα και δύο φορές μέσα σε ένα μήνα, αλλά και με διαταραχές της περιοδικότητας της έμμηνου ρύσης γενικότερα.

7. Φλεγμονή πυέλου

Κάποιες φλεγμονές, που εντοπίζονται στην περιοχή της πυέλου και οφείλονται στην ανάπτυξη παθογόνων μικροοργανισμών, ενδέχεται να προκαλέσουν και κολπική αιμόρροια.

8. Φλεγμονές του κόλπου και του τραχήλου

Οι φλεγμονές του κόλπου και του τραχήλου της μήτρας σε κάποιες περιπτώσεις συνδέονται με την εμφάνιση κολπικής αιμόρροιας

9. Νεοπλάσματα τραχήλου

Η εμφάνιση νεοπλασιών στον τράχηλο συχνά συνδέεται με την πρόκληση κολπικής αιμόρροιας.

10. Νεοπλάσματα του ενδομητρίου

Πρόκειται για νεοπλάσματα, τα οποία στη συντριπτική τους πλειοψηφία εντοπίζονται σε γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση.

Σε ποιες εξετάσεις θα χρειαστεί να υποβληθώ;

Το είδος των εξετάσεων, που θα ζητηθούν εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ιστορικό σας, αλλά και την κλινική εξέταση.

Η τυπική κλινική εξέταση περιλαμβάνει:

•    Ψηλάφηση της κοιλιάς
•    Ψηλάφηση της μήτρας δια της κολπικής εξέτασης
•    Επισκόπηση τραχήλου με τη χρήση κολποδιαστολέα

Ακολουθεί απεικονιστικός έλεγχος, αφετηρία του οποίου είναι η υπερηχογραφική εξέταση της μήτρας και των ωοθηκών.

Ο βασικός αυτός έλεγχος συμπληρούται από τη λήψη test Παπανικολάου ή κολποσκόπησης, αν εκ του ιστορικού σας προκύψουν οι ανάλογες ενδείξεις και ενδεχομένως καλλιέργειας κολπικού υγρού, ώστε να εξετασθεί το ενδεχόμενο ύπαρξης παθογόνων μικροοργανισμών.

Αν κριθεί σκόπιμο ο απεικονιστικός έλεγχος ενδέχεται να συμπληρωθεί από μαγνητική τομογραφία των έσω γεννητικών οργάνων.

Σε κάποιες περιπτώσεις συστήνεται η απόξεση του ενδομητρίου ή η υστεροσκόπηση, ενώ αν υπάρχει η υποψία ενδομητρίωσης, ενδέχεται να γίνει σύσταση για λαπαροσκόπηση.

Πώς αντιμετωπίζονται οι καταστάσεις αυτές;

Η αντιμετώπιση των καταστάσεων αυτών εξαρτάται φυσικά από το αίτιο και κατά περίπτωση περιλαμβάνει τη φαρμακευτική αγωγή ή τη χειρουργική επέμβαση.

Κλείστε ΕΔΩ το ραντεβού σας, για να αντιμετωπίσουμε όποιο γυναικολογικό θέμα σας απασχολεί!

 

Διαβάστε ακόμα:

– Πώς με το υπερηχογράφημα διαγιγνώσκουμε παθολογίες στο εσωτερικό της μήτρας, σε γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας;

Δείτε ΕΔΩ πότε είναι οι γόνιμες ημέρες σας!

Δρ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΛΥΓΝΟΣ, MSc, PhD
ΜΑΙΕΥΤΗΡ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Master of Science University College London
Διδάκτωρ Μαιευτικής Γυναικολογίας